Lokallaget

Lokallagene jobber lokalt i tråd med det medlemmene i laget ønsker. Et lokallagsstyre består som
regel av ca. sju styremedlemmer. Kravet er at det skal være minimum fem. Av disse skal det velges en
leder, nestleder, økonomileder og ulike styremedlemmer. Styremedlemmene har vanligvis forskjellige
ansvarsområder, slik som tevling, kultur, aktivitet eller informasjon. Lokallagene velger selv de
ansvarsområdene som passer seg og sine medlemmer best.

Lurer du på om det er et lokallag der du bor? Ta en titt i oversikten her.

Fylkeslaget

I et fylke med flere lokallag, skal lagene sammen danne et fylkeslag. Fylkeslaget skal ha et
fylkesstyre, og dette skal være et bindeledd mellom lokallagene og sentralleddet. Fylkesstyret
skal hjelpe lokallagene med å legge til rette for og samkjøre arbeidsoppgavene som blir sendt ut
fra sentralleddet, i tillegg til å gi oppgaver til lokallagene. Videre skal fylkeslaget skape samlende
aktiviteter slik at lokallagene har arenaer som tilrettelegger for kontakt på tvers av lagene. Fylkesstyret
har også i oppgave å ivareta NBUs interesser inn mot fylkeskommune og fylkesorganisasjoner. Av
fylkesorganisasjonene kan spesielt Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og 4H nevnes.

Sentralstyret

Sentralstyret har som mål å være et samlende, rådgivende og hjelpende organ til nytte for hele organisasjonen. Styret består av: leder, organisatorisk nestleder, bygdepolitisk nestleder, kulturleder, tevlings-leder, arrangementsleder, en representant fra Norges Bondelag og en representant fra Norges Bygdekvinnelag. I tillegg møter 1.vara, ordføreren og generalsekretær i NBU fast på styremøtene, men uten stemmerett.

Lurer du på hvem som sitter i sentralstyret? Du finner oversikten her.

 

Er du tillitsvalgt og på utkikk etter hjelp i arbeidet ditt? 

Ressurser for tillitsvalgte