Leder:

Jorunn Bogstad

Tlf: 932 54 589

lederabu@gmail.com

 

Organisatorisk nestleder:

Kjersti Bogstad

Tlf: 959 61 424

org.akershusbu@gmail.com

 

Bygdepolitisk nestleder:

Maja Aas

Tlf: 473 57 281

bp.akershusbu@gmail.com

 

Økonomi:

Anne Margrethe Elton

Tlf: 902 65 452

kontoret.akershusbu@gmail.com

 

Tevlingsleder:

Marie Tveit

Tlf: 954 34 723

tevling.akershusbu@gmail.com

 

Kultur- og aktivitetsleder:

Sissel Strøm

Tlf: 480 80 848

aktivitet.akershusbu@gmail.com

 

Infoleder:

Hedda Trandem

Tlf: 404 56 654

info.akershusbu@gmail.com

 

Nybrottsleder:

Hjalmar Nordby

Tlf: 909 89 803

nybrott.akershusbu@gmail.com

 

1. Vara:

Jørgen Klaseie

Tlf: 922 31 150

vara.akershusbu@gmail.com

 

2. Vara:

Kristine Tveit

Tlf: 413 77 613

 

3. Vara:

Grete Grøndahl

Tlf: 952 45 501

 

NBU-Kontakt:

Inger Johanne Brandsbrud

Tlf: 414 86 479

ingerbrandsrud@outlook.com