Innlogging og finne årsrapporten

Ved første innlogging, må du logge deg inn med telefon, og du får deretter en engangskode. 

Når du har logget inn får du opp en side hvor du kan velge mellom din bruker og lokallaget. Når du går inn på lokallaget får du opp denne siden

Landingsside

Du må inn på knappen "spørreundersøkelse" for å laste opp filer fra årsmøte. Når filene er lastet opp trykker du på send inn.

Her skal vi da ha:

  • Årsmøteprotokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Revisjonsberetning

Etter det er gjort kan du gå videre til selve årsrapporten. 

Gå først inn på frifond knappen, deretter velger du årsrapport, og begynner å fyllle ut. 

 

De forskjellige fanene

I skjemaet er det forskjellige faner som dere trykker dere bortover etter. Alle felt må være utfylt før en får levert inn rapporten.

Informasjon

Dette er grunnleggende informasjon om laget deres. Det skal i utgangspunktet allerede være ferdig utfylt, men sjekk at informasjonen stemmer før dere går videre.

Medlemmer

Denne siden inneholder medlemstall og medlemmer i lokallaget deres.  Vi har fra sentralt lest inn medlemmene, men dere må i skjemaet selv importere dem. Men det er enkelt.

Trykk først på importer medlemmer, så tilknyttede medlemmer

 

Styre

Her legger dere inn det styret som satt pr 31.12.2022, og hvilken periode de er valgt for. Dersom dere ikke får lagt inn en person betyr det at medlemmet ikke er i deres lokallag, eller ikke er medlem. I så fall kan dere gå tilbake til medlemmer fanen, og legge til medlem. (OBS! Det er da ikke en innmelding, det må fortsatt gjøres). 

Når styret ser greit ut kan du gå videre.

Økonomi

Her legger dere inn saldobeholdning, og kontonummer. Dere trenger ikke å endre på innkrevning siden denne gjøres sentralt. 

Aktivitet

Her legger dere inn eksempel på en aktivitet dere har gjennomført, hvor mange som deltok, osv...

Eksempel:

"Vi i Vrangdøla lokallag hadde skitur over bekken, og grilla etterpå. Det kom 90 stykker"

Om man vil kan man også laste opp et bilde. 

Send inn

Dersom det er noe som mangler i skjemaet, vil dette komme opp. Dere får ikke innlevert skjemaet før dette er rettet opp. 

 

Når årsrapporten er sendt inn

Når årsrapporten er sendt inn, vil dere få automatisk beskjed når den er godkjent, og om den eventuellt ikke skulle være det, så får dere også beskjed om det med kommentar. En kan også logge seg inn og sjekke status på den ved å trykke seg inn på siden der årsrapporten ligger. Om den ikke blir godkjent vil det alltid ligge en kommentar om hvorfor.

FAQ

Vi har importert medlemmer, men tallet medlemmer samsvarer ikke med medlemstallet vårt, hva gjør vi?

Svar: Siden vi ikke bruker cornerstone som medlemssystem, er det ikke alltid oppdatert på hvor mange medlemmer man har, og hvor mange som er tellende. Måten vi bruker dette programmet på gjør at denne siden ikke er så viktig. For å være et tellende lokallag i forhold til frifond må man ha minst 5 medlemmer, det spiller ikke noen rolle hvor mange fler man er enn det. 

Når vi fordeler frifond gjør vi utregningen med tall fra medlemsregisteret, altså faktiske medlemstall.

Hvorfor står noen medlemmer med rød trekant og ikke regnes som tellende? 

Svar: Medlemmer over 27 år, eller medlemmer som ikke har en registrert adresse regnes ikke som tellende i fordeling av frifond. De skal fortsatt komme opp, og du kan fortsatt gå videre selv om de har røde trekanter.  

Jeg kommer meg ikke inn?

Føste gang du logger inn, må du logge inn med telefonnummeret ditt, du får da en engangskode. Når du så har logget inn, kan du endre på informasjonen som står registrert på deg. 

 

Jeg trenger fortsatt hjelp!

Kontakt organisasjonskonsulenten, Hans Christian på hans-christian@nbu.no

 

Om Fordelingsutvalget

I Norge deler staten ut penger til frivillige organisasjoner hvert år. For å få disse pengene, og for å finne ut hvor mye NBU skal få, sender vi hvert år inn årsrapport. Den første delen av årsmeldingsskjemaet sendes til det såkalte Fordelingsutvalget som rapport på fjorårets tildelte midler. Fordelingsutvalget arbeider under Barne- og Likestillingsdepartementet. I denne rapporten er informasjon om hvem som satt i styret, når de ble valgt, antall medlemmer og eksempel på en aktivitet for medlemmer noe av informasjonen som må med.