Tema: Ingen ungdom å miste, trafikksikkerhet i distriktet!

Veinettet på bygdene og i distriktet er stadig for dårlig, og fører ofte til farlige situasjoner for ungdom på bygda. Skal bygda være en attraktiv plass for ungdom å slå seg ned i fremtiden må man ha frihet til å bevege seg fritt, og man må kunne sende ungene på skolen uten å ha hjertet i halsen. Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringen prioriterer veiutbygging og -bedring i distriktene fremfor store motorveiutbygginger som krever uforholdsmessig mye matjord. Dette ønsker vi å sette fokus på gjennom aksjonsuka.

Her kommer forslag til aktiviteter som kan gjennomføres under uken. Reglement på en del av disse finnes på NBU sine tevlingssider.

Aktivitetsliste

 • Traktor-Redskap-Trygghet
 • NBUs Trafikktevling
 • Verneløp
 • Presisjonskjøring med traktor
 • Bilrebus
 • Teoriquiz (trafikk)
 • Moped
 • Graver’n
 • Bilbingo
 • Finn 5 feil på bil
 • Eksteriørbedømming av bil
 • Førstehjelpskurs
 • Trafikklysfest
 • Refleksfest
 • Infokveld med nødetater og NAF/Statens vegvesen/kjøreskoler
  • Demonstrer viktigheten av refleksvest i høstmørket
  • Forskjellen på lyse og mørke klær i trafikken
  • Rette søkelys mot mulige/aktuelle ulykkesteder i nærområdet
 • Arrangere debatt hvor man diskuterer dødeligheten i trafikken dette året. Eller andre tema relatert til trafikksikkerhet
 • Befaring på farlige veistrekker med lokalpolitikere

AKSJONSNATT

 • Når: Natt til 1. november
 • Hvem: Alle lokallag i Norges Bygdeungdomslag
 • Hvor: I ditt lokalmiljø, farlig veistrekke/skolevei

Aksjonsnatten

Årets aksjonsnatt kommer til å være natt til 1.november. Bygdeungdommens dag faller på 1. november i år, midt i aksjonsuka, og det er dermed en gylden mulighet til å aksjonere i forkant av denne dagen.  

Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringen prioriterer veiutbygging og- bedring i distriktene fremfor store motorveiutbygginger som krever uforholdsmessig mye matjord. Dette ønsker vi å sette fokus på gjennom aksjonsuka.

På aksjonsnatten ønsker vi at lokallag samles for å markere de farlige veistrekkene som finnes i distriktene her i Norge. Vi ønsker at dere henger opp plakater med synlige budskap (i henhold til trafikksikkerhet), ved at dere eksempelvis markerer farlige skolestrekker. Dette kan gjøres ved at dere klipper ut en sprellemann-logo i en papplate og sprayer veioverganger, veihull, veistrekker som er skolevei uten fortau og lignende. Mal for utklipp av sprellemann kan lastes ned her.  (PDF, 910KB)

DETTE MÅ PLANLEGGES I FORKANT AV AKSJONSNATTA

 • Forbered plakater, og budskap
 • Finn en plass å heng opp plakatene på, å sørg for at det ikke skaper for mye blikkfang fra trafikken. Her er det lurt å forhøre seg med veivesen. Vi ønsker ikke å skape farlige situasjoner.
 • Rydd ned igjen det dere har satt opp

Det er lurt å forberede en pressemelding i forkant av aksjonsnatta som dere sender ut til lokalavisene i området. Hvordan dere skriver en fin pressemelding kan dere lese her.