Tema: Ingen ungdom å miste, trafikksikkerhet i distriktet!

Veinettet på bygdene og i distriktet er stadig for dårlig, og fører ofte til farlige situasjoner for ungdom på bygda. Skal bygda være en attraktiv plass for ungdom å slå seg ned i fremtiden må man ha frihet til å bevege seg fritt, og man må kunne sende ungene på skolen uten å ha hjertet i halsen. Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringen prioriterer veiutbygging og -bedring i distriktene fremfor store motorveiutbygginger som krever uforholdsmessig mye matjord. Dette ønsket vi å sette fokus på gjennom aksjonsuka 2022.

Eksempler på aktiviteter som kunne gjennomføres:

 • Traktor-Redskap-Trygghet
 • NBUs Trafikktevling
 • Verneløp
 • Presisjonskjøring med traktor
 • Bilrebus
 • Teoriquiz (trafikk)
 • Moped
 • Graver’n
 • Bilbingo
 • Finn 5 feil på bil
 • Eksteriørbedømming av bil
 • Førstehjelpskurs
 • Trafikklysfest
 • Refleksfest
 • Infokveld med nødetater og NAF/Statens vegvesen/kjøreskoler
  • Demonstrer viktigheten av refleksvest i høstmørket
  • Forskjellen på lyse og mørke klær i trafikken
  • Rette søkelys mot mulige/aktuelle ulykkesteder i nærområdet
 • Arrangere debatt hvor man diskuterte dødeligheten i trafikken dette året, eller andre tema relatert til trafikksikkerhet
 • Befaring på farlige veistrekker med lokalpolitikere

AKSJONSNATT

 • Når: Natt til 1. november 2022
 • Hvem: Alle lokallag i Norges Bygdeungdomslag
 • Hvor: I ditt lokalmiljø, farlig veistrekke/skolevei

Aksjonsnatten

I 2022 falt Bygdeungdommens dag på 1. november, midt i aksjonsuka. Det var dermed en gylden mulighet til å aksjonere i forkant av denne dagen.  

På aksjonsnatten ønsket vi at lokallag skulle samles for å markere de farlige veistrekkene som finnes i distriktene her i Norge. Vi ønsket at det skulle henges opp plakater med synlige budskap (i henhold til trafikksikkerhet), ved eksempelvis markering av farlige skolestrekker. Dette kunne gjøres ved å klippe ut en sprellemann-logo i en papplate og spraye veioverganger, veihull, veistrekker som er skolevei uten fortau og lignende.

DETTE MÅTTE PLANLEGGES I FORKANT AV AKSJONSNATTA

 • Forberede plakater og budskap
 • Finne en plass å henge opp plakatene på, å sørge for at det ikke skapte for mye blikkfang fra trafikken. Her var det lurt å forhøre seg med veivesen. Vi ønsket ikke å skape farlige situasjoner.
 • Rydde ned igjen det som var satt opp

Det ble rådet til å forberede en pressemelding i forkant av aksjonsnatta som skulle sendes ut til lokalavisene i området. Hvordan man skriver en fin pressemelding kan leses her.