LOGO
(DATO) XX XX XX: PRESSEMELDING FRA XXXX BYGDEUNGDOMSLAG: 

[Tittel] 

[Ingress] – Kort oppsummering av brødteksten. Maks 40 ord. 

[Brødtekst] – 
Hva vil dere formidle – ta gjerne utgangspunkt i de seks spørreordene nedenfor. Få gjerne inn sitater fra arrangør/deltaker etc. 

  • Når?
  • Hvem?
  • Hva? 
  • Hvordan?
  • Hvilken?
  • Hvorfor?

Kontaktperson
Hvem har mest informasjon å gi pressen om arrangementet?
NN NN, leder i xxxxx Bygdeungdomslag
Tlf: xxx xx xxx
E-post: xxxx@xxxx.xx

Bunntekst 
Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende ungdomsorganisasjon av og for ungdom.Organisasjonen har over 7000 medlemmer organisert i 12 fylkeslag og 100 lokallag.
Organisasjonen ble stiftet i 1946, og har fokus på aktivitet, organisasjonsopplæring, bygdepolitikk og tevling. 

Legg ved bilde(r) – merk disse og skriv inn bildetekst

 

Utfyllende eksempel på en pressemelding

 

Tittel: Vellykket høstkurs

Ingress: Hovedpoenget
Helgen 11.-13. september dro spente styremedlemmer fra lokallagene i Oppland Bygdeungdomslag på høstkurs på Gålå.  

Avsnitt: Første poeng
Engasjerte ungdommer på kurs
Lokallagsstyrene ble kurset av fylkeslagets tillitsvalgte. De lærte mye nytt som de kan bruke for å skape mer liv og røre i hjemtraktene. Med kurs i alt fra styrearbeid til arrangementsteknikk og swing, fikk lokallagsstyrene flere gode verktøy med seg. 

Sitat: Formulering som forklarer
- Å møte og diskutere med likesinnede ungdom fra andre dalfører har gitt oss inspirasjon til å kunne skape mer aktivitet i Valdres, sa nestleder i Valdres Bygdeungdomslag "Fornavn" "Etternavn".

Avsnitt: Andre poeng
Levende bygder
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er av og for ungdom, og jobber for levende bygder. Høstkurset arrangeres hvert år, etter at årsmøtene i lokallagene er gjennomført og nye styrer på plass. Målet er å lære opp og motivere styrene i de 16 lokallaga rundt om i fylket.

Sitat: Hva mener vi om det?
"Fornavn" "Etternavn" er fylkesleder i Oppland Bygdeungdomslag. - En sosial og trivelig helg på Gålå er gull verdt. Deltakerne får både knyttet tettere kontakt med andre i fylket, samt opplæring og innblikk i hva Norges Bygdeungdomslag er og hvordan vi jobber. 

Også nyvalgt infoleder "Fornavn" "Etternavn" i Tretten Bygdeungdomslag syns det har vært givende og moro å være på Høstkurs for første gang. - Det er så mange hyggelige mennesker og et lærerikt opplegg, sier hun. 

Merk: Legg ved bunntekst med generell informasjon om Norges Bygdeungdomslag. Legg gjerne ved et godt bilde. En pressemelding bør begrense seg til ett poeng/arrangement.