LOGO
(DATO) XX XX XX: PRESSEMELDING FRA XXXX BYGDEUNGDOMSLAG: 

[Tittel] 

[Ingress] – Kort oppsummering av brødteksten. Maks 40 ord. 

[Brødtekst] – 
Hva vil dere formidle – ta gjerne utgangspunkt i de seks spørreordene nedenfor. Få gjerne inn sitater fra arrangør/deltaker etc. 

  • Når?
  • Hvem?
  • Hva? 
  • Hvordan?
  • Hvilken?
  • Hvorfor?

Kontaktperson
Hvem har mest informasjon å gi pressen om arrangementet?
NN NN, leder i xxxxx Bygdeungdomslag
Tlf: xxx xx xxx
E-post: xxxx@xxxx.xx

Bunntekst 
Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende ungdomsorganisasjon av og for ungdom.Organisasjonen har over 7000 medlemmer organisert i 12 fylkeslag og 100 lokallag.
Organisasjonen ble stiftet i 1946, og har fokus på aktivitet, organisasjonsopplæring, bygdepolitikk og tevling. 

Legg ved bilde(r) – merk disse og skriv inn bildetekst