Tema: Bygdeløftet

Målet med Bygdeløftet er å skape blest og vise fram verdien av Bygde-Norge. Vi vil først og fremst løfte fram positivitet, skaperglede og vilje til å ta i et tak for bygda si, men også peke på utfordringer og utviklingsmuligheter som politikere og andre kan forplikte seg til å jobbe med. I tillegg så håper vi at dette vil styrke samarbeidet mellom Bygdeungdomslaget, Bygdekvinnelaget og Bondelaget, og gjerne også med andre lokale foreninger og aktører.

Vi oppfordrer lokale representanter fra våre tre organisasjoner til å avtale et møte allerede nå for å diskutere hvordan Bygdeløftet kan gjennomføres lokalt hos dere. Ikke representert lokalt? Det er også mulig å ta kontakt med andre foreninger og organisasjoner i deres lokalsamfunn for å samarbeide om Bygdeløftet.

Aktiviteter

I løpet av aksjonsuka oppfordrer vi til å skape aktiviteter lokalt som til sammen vil utgjøre en storstilt, desentralisert bygdefestival. Aktivitetene bør handle om mer enn bare landbruk, og samle hele bygda. Det er viktig å fremme alle som jobber for at bygda skal være en god plass å vokse opp. Intensjonen er å skape eierskap til bygda si, gjennom gode felles aktiviteter.

Eksempler på aktiviteter som kan gjennomføres:

 • Bygdedag
 • Faglig møte med mat
 • Tevlingsdag for hele bygda, kanskje ta opp gamle tevlinger fra arkivet
 • Markedsdag i bygda, fokus på lokalt næringsliv
 • Bygdepub
 • Bygdequiz
 • Natursti
 • Rebusløp
 • Bygdevandring / Tur gjennom historiske deler i bygda
 • Aktivitetsdag
 • Debatt med lokalpolitikere
 • Diskusjon om hva bygda skal drive med fremover/utviklingen i bygda
 • Bålfrokost med ordfører med samtale om mulighetene i bygda
 • Kaffeslabberas
 • Ryddedugnad i bygda

Aksjonsnatt

 • Når: Natt til 1. november 2023
 • Hvem: Alle lokallag i Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bondelag
 • Hva: Heng opp et hjemmelaget banner og/ eller plakater med et positivt budskap om bygda deres
 • Hvor: For eksempel på et samlingspunkt i bygda, langs veien (i henhold til trafikksikkerhet), på bruovergang eller foran rådhuset.

Inviter medlemmer i de ulike lokallagene til å lage et banner med et positivt budskap. Gjør det enkelt. Bruk en gammel duk/presenning og malingrester – lag banneret sammen i et sosialt lag. Det er dere selv som bestemmer budskapet, for ingen kjenner deres bygd bedre, men banneret kan for eksempel starte med; «I bygda vår er vi stolt av», eller «I bygda vår er vi gode på»

Ta utgangspunkt i noe dere er stolt av og lykkes godt med i nærmiljøet, enten det er landbruk, mat, kultur, dugnadsånd, inkludering, innovasjon eller noe helt annet. Vis fram det gode liv på bygda.

Morgen etter aksjonsnatta kan dere invitere bygda til bålfrokost og kaffe. Få også med de nyvalgte lokalpolitikerne. Her kan de både få en sjanse til å vise seg fram, og vi kan få en mulighet til å formidle forventninger til deres arbeid de neste fire årene. Kanskje er det problemer som må fikses, og kanskje gjør de noe bra som de må gjøre mer av.

Dette må planlegges i forkant av aksjonsnatta:

 • Invitere alle samarbeidsorganisasjoner til banner- og plakatverksted.
 • Invitere bygda og lokalpolitikerne til bålfrokost.
 • Finne egnet plass å henge opp banneret, og spør om lov i forkant hvis det trengs.
 • Rydd ned igjen det dere har satt opp.

Lag gjerne en pressemelding i forkant av aksjonsnatta som sendes ut til lokalavisene i området. Hvordan man skriver en fin pressemelding kan leses her.