• Forside
  • Årsperiode
  • Navn på lokallaget
  • NBUs logo
 • NBUs formålsparagraf
 • Styrets sammensetning
 • Medlemstall pr 31.12
 • Aktiviteter, arrangementer og spesielle saker laget har arbeidet med
  • Dato
  • Type arrangement
  • Antall deltakere
  • Hvordan foregikk dette? Forklar så det dekker, holder som oftes med 3-4 setninger pr. arrangement.
 • Deltakelse på andres arrangementer
 • Samarbeid med andre gjennom året
  • Spesielle personer
  • Andre lokallag eller fylkeslaget
  • Andre organisasjoner
  • Næringsliv
 • Tevlingsresultater
  • Fra egne arrangementer
  • Fra andre arrangementer (1.-3. plasseringer kan være nok)
 • Utmerkelser gjennom året
  • Har noen av medlemmene mottatt en pris eller utmerkelse?
  • Har laget mottatt en pris eller en utmerkelse?
  • Finnes det personer i laget med æresmedlemskap etc?
 • Styrerepresentasjon
  • I det lokale Bygdekvinnelaget og Bondelaget
  • I fylkesstyret, sentralstyret, nemnder og utvalg 
  • Kommunale utvalg, husstyrer etc
 • Eierskap
  • Har laget eierandeler i ungdomsklubben, forsamlingslokalet, en buss eller en idrettsbane etc?
 • Fotografier, illustrasjoner og avisutklipp gjør årsmeldinga levende!