Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Lilla gjelder for ledergruppa i Rogaland (lokallagsledere og fylkesstyret). Blått gjelder kun for fylkesstyret. 

Mars

April

Mai

Juni

Vårkurs 10.-12.03

Styremøte RBU 15.03

Årsmøte RBL 17.-18.03

Årsmøte RBK 24.-25.03

Vårsprell 24.03-02.04

Frist for innsending av vedtektsendringar i NBU 31.03

Vårsprell 24.03-02.04

 

Tevlingsdag 10.04

Styremøte RBU 12.04

 

Ledersamling 26.04

 

 

 

Tevlingskurs 01.05

 

Styremøte RBU + Økonomirapport 10.05

Folketoget Bryne 17.05

Lokallagssamling 24.05

Styremøte RBU 31.05

 

 

Frist for saker til årsmøtet NBU 01.06

 

Tevlingskurs 02.06

Tevlingsdag 03.06

 

Styremøte RBU 21.06

 

 

Juli

August

September

Oktober

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU 05.07

 

Årsmøte i NBU 16.-18.07

 

Landsstevnet 18.-23.07, Akershus

 

Årsmøte lokallag 01.-15.08

Tevlingskurs 02.08

Sommerstevne Varhaug 04.-06.08

Tevling og Tevlingskurs 13.08

Agrisjå Stjørdal 25.-27.08

Styremøte RBU 

 

 

Frist for å sende inn årsmeldingsskjema for lokallag 01.09

Dyrsku’n i Seljord 08.-10.09

Haustkurs 15.-17.09

Styremøte RBU

2. rep skap 22.-24.09

 

 

Høstarrangementet, Vestfold & Telemark  13.-15.10

Tevlingskurs 18.10

Tevling 22.10

Styreseminar RBU, med lokallagsleiarar 27.-29.10

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.10

Aksjonsuka 27.10-5.11

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 27.10-5.11

Aksjonsnatta 02.11

Styremøte RBU
Økonomirapport

Lokallagssamling med fest på kvelden 12.11

RBU julegraut

 

Styremøte RBU

 

 

Styremøte RBU

 

Kunngjøring av det 79. årsmøte i RBU 06.01

 

 

1.rep.skap 02.-04.02

 

Det 79.Årsmøte i RBU 17.02