Organisasjonsnemnda

Organisasjonsnemnda jobber med å styrke oss organisatorisk, med ansvar for planer og retningslinjer, kurs og opplæring av tillitsvalgte.