Resultatregnskap

Resultatbudsjettet inneholder en oversikt over alle inntekter og utgifter NBU har hatt sentralt. Alt er slått sammen til noen få store poster - men her finner du en oversikt over hva største delen av utgiftene/inntektene på den posten inneholder

Resultatregnskap forklaring
Resultatregnskapspost Forklaring
Kontingenter Medlemskontingent innbetalt av medlemmer
TilskuddOffentlig tilskudd (LMD og BLD), Frifond
Andre driftsinntekterStøtte fra Norges Bondelag og Norske Landbrukstjenester, nettbutikk, Studieforbund, deltakeravgift fra Årsmøte, Vårkurs og Rep.skap., momskompensasjon, TONO-avgift fra lokallag 
SponsorinntekterSponsormidler fra Norsk Landbrukssamvirke og samarbeidsorganisasjoner
ProsjektstøtteProsjektstøtte fra LNU og andre støtteordninger
Inntekter Landsstevne Alle inntekter Landsstevne
Inntekter Høstarrangement Alle inntekter Høstarrangementet
Driftsinntekter
 
LønnskostnaderLønn til ansatte og styrehonorar
Reise-, diett- og møtekostnaderReise ansatte og Sentralstyret, møtekostnader ansatte, Sentralstyret og nemnder, kostnader til Vårkurs, Rep.skap, Seniortur og RYE
Kontor- og administrasjonskostnaderKostnader til kontorlokaler, medlemsregister, nettside, kontorutstyr, kurs til ansatte, forsikring, bankgebyrer og telefon
Trykking og portoPorto, utsending av kontingentfaktura, trykk av Bygdeungdommen og trykk av profileringsmateriell
Andre honorarKonsulenthonorar, TONO-avgift og revisor
Tilbakeføring til lokal- og fylkeslagTevlingsrefusjon, momskompensasjon, Frifond, kontingentrefusjon, samvirkemidler og LKB Aktivitetsfond
Markedsføring og profileringProfileringsmateriell, gaver, medlemskontingent til andre org. og Facebook-annonser
ProsjektkostnaderAlle kostnader knyttet til prosjektstøtte
Kostnader LandsstevneAlle kostnader Landsstevne 
Kostnader Høstarrangement Alle kostnader Høstarrangementet
Driftskostnader
 
Driftsresultat Alle inntekter minus alle utgifter før inntekter og kostnader til renter
 
RenteinntekterRenter vi får av å ha penger på konto og i høyrentefond
Rentekostnader
Resultat av finansposter
 
ÅrsresultatDriftsresultat inkludert resultat av finansposter
OverføringerOverskudd satt inn på egenkapital eller underskudd trukket fra egenkapitalen