Generelt om avtalene

Norges Bygdeungdomslag har avtale med flere store aktører som gir sentralleddet, fylkeslag og lokallag fordeler. Disse fordelene er fremforhandlet sentralt, og fylkeslag og lokallag må forholde seg til disse. Det vil ikke bli gitt ytterligere spons til lokallag og fylkeslag utenom disse avtalene.

Under følger en oversikt over hva sentralleddet, fylkeslag og lokallag kan hente ut av avtalene og hvilke forpliktelser vi har overfor sponsorene

Sentralleddet
SponsorHva vi får spons tilHva det forplikter oss til
Norsk LandbrukssamvirkeNBUs årsmøtemiddag
Organisasjonsopplæring
Drive organisasjonsopplæring og bruke samvirkeprodukter på alle arrangement
Felleskjøpet Agri*Driftsstøtte
Landsstevne
Landsstevne som en hovedarena for samarbeid.
Enerett på tevlingen NM i presisjonskjøring med traktor, lag
Nortura*Driftsstøtte
Avtale med Landsstevne og Høstarrangementet
Bruke Gilde og Prior-produkter på alle arrangement.
Enerett på NBU tevlingen NM i spekematanretning.
Landkreditt*Driftsstøtte
Avtale med Landsstevne og Høstarrangementet
Enerett på tevlingen Landkreditts Swingtevling
Gjensidige*Driftsstøtte
Landsstevne og Høstarrangementet
Bidra til oppmerksomhet rundt viktigheten av sikkerhet og skadeforebyggende tiltak.
Andreas StihlDriftsstøtte
NM i motorsag (Høstarrangementet)
Premier til STIHL-cup
Arrangere landsfinale i STIHL-cup
Enerett på tevlingen STIHL-cup

* I tillegg til midlene gjennom Norsk Landbrukssamvirke

Fylkeslag
SponsorHva vi får spons tilHva det forplikter oss til
Norsk LandbrukssamvirkeSamvirkemidler over mellomregningDrive organisasjonsopplæring og bruke samvirkeprodukter på alle arrangement.
Nortura3000 kroner til ett fylkesarrangement per år. Ta kontakt med organisasjonssjef i din region for å benytte dere av dette. Kontaktinfo til organisasjonssjefene i Nortura.
Medlemsbutikk - mulighet for å handle som arrangør i nærmeste medlemsbutikk. Ved større arrangement  Oversikt over medlemsbutikkene i Nortura. 
Bruke Gilde og Prior-produkter på alle arrangement.
Andreas StihlPremier til STIHL-cup.Gjennomføre kvalifiseringer til STIHL-cup.

 

Lokallag
SponsorStøtteForpliktelser
Norsk LandbrukssamvirkeHa lokalt aktivitetstilbud som skaper tilknytning til landbruket og bruke samvirkeprodukter på alle arrangement.
NorturaTevlingsrefusjonBruke Gilde og Prior-produkter på alle arrangement.
Profilering av Nortura under tevlinger hvor det kommer til å bli søkt om tevlingsrefusjon.
TineTevlingsrefusjonBruke Tine-produkter på alle arrangement.
Profilering av Tine under tevlinger hvor det kommer til å bli søkt om tevlingsrefusjon.
LandkredittLandkreditts AktivitetsfondLes mer om Landkreditts Aktivitetesfond
Andreas StihlTevlingsrefusjon
BamaTevlingsrefusjonProfilering av Bama under tevlinger hvor det kommer til å bli søkt om tevlingsrefusjon.
Medlemmer
SponsorHva vi får spons tilHva det forplikter oss til
Andreas StihlTeam StihlLes mer på Team Stihl