Team STIHL er et tilbud til motorsagtevlere fra motorsagleverandøren Stihl.

Dersom du allerede tevler eller ønsker å starte med å tevle motorsag kan det være godt å vite at du kan få rabatt på tevlingsutstyr som verneutstyr og motorsag. STIHL gir rabatter på utstyr for medlemmer i Team STIHL. Dette gjelder kun personlig bruk. Alt utstyr som ønskes skal bestilles direkte fra STIHL.

STIHL gir 40% rabatt på følgende utstyr:
  • 1 stk. motorsag

  • Verneutstyr

  • Verktøy

  • Skjære- og fileutstyr

  • Motorsagkasse

  • Reservedeler

Betingelsen er at du blir medlem i Team STIHL, og bruker utstyret du kjøper i konkurranseøyemed. Rabatten gjelder på markedsprisen.

STIHL-produkter

TEAM STIHL medlemskrav

KRITERIER FOR Å BLI MEDLEM

En må ha deltatt i et Fylkesmesterskap*, Norgescuptevling eller i et Norgesmesterskap inneværende år for å være medlem.

TEVLINGSANTREKK

Tevlingsantrekket skal kun brukes til tevling, oppvisning eller lignende. Det skal være rent og i orden.

TEVLINGSUTSTYR

Medlemmet plikter å holde utstyret i forskriftsmessig stand og vedlikeholde det for egen regning.

Opphøring av MEDLEMSKAPET

Bytter en sagmerke, benytter klær fra andre merker enn STIHL på tevlinger, slutter å tevle eller ikke har vært med i et Fylkesmesterskap, Norgesmesterskap eller Norgescup i inneværende år, vil medlemskapet opphøre og man mister opptjent bonus.

SVARSKJEMA og bonus

Medlemmet skal i løpet av hvert år returnere aktivitetsskjemaet til oss, samt legge ved kopi av resultatlister**. Bonuser blir utbetalt i løpet av det året bonusen er opptjent.

BETALING av tevlingsutstyr   

Dersom en ikke betaler for tevlingsutstyr kjøpt direkte fra STIHL, blir saken sendt til inkasso. En mister da muligheten til å handle direkte fra STIHL.

* Fylkesmesterskap i NBU kan også innebære STIHL-cupkvalifisering på fylkesnivå.

Bonusordning

Som medlem av Team STIHL får du mulighet til å opparbeide deg bonus hos STIHL.

Oversikt over premier fra STIHL
TevlingPlasseringBeløp
1.kr. 20 000
Verdensmesterskap2.kr. 10 000
3kr. 5 000
Grenseier i Verdensmesterskapetkr. 5 000
1.kr. 10 000
Nordisk mesterskap2.kr. 5 000
3.kr. 2 500
1.kr. 5 000
Norgesmesterskap2.kr. 3 000
3.kr. 1 000
1.kr. 2 000
Norgescupen2.kr. 1 000
3.kr. 750

All bonus gis i form av vareuttak til veiledende priser inkl. mva.
Uttaket av bonus må være gjort senest 31.12 det året du fikk plasseringen.
All bonus nullstilles 01.01 hvert år, så det går ikke å samle bonus over flere år.
Offisielle resultatlister må vedlegges**.
Skole-NM/EM gir ikke bonus, da det er egne premier som blir gitt ut.

**For tevlinger i Norges Bygdeungdomslag sendes resultatlistene inn av Administrasjonssekretær.

Kontaktperson i STIHL

Atle Slettingdalen
E-post: support@stihl.no