Planleggingsfasen 

 • Tenk finansiering tidlig i planleggingsprosessen - mange tilskuddsordninger har som krav at man søker før tiltaket er startet og det kan være en stund mellom søknadsfrister
 • Mange tilskuddsordninger gir kun tilskudd til tidsbegrensede prosjekter - mye aktivitet kan gjøres om til tidsbegrensede prosjekt med enkle justeringer 
 • Det kan være lettere å finne aktuelle tilskuddsordninger først og så forme prosjektet basert på hva de ser etter, heller enn å planlegge et prosjekt ferdig og så prøve å finne tilskuddsordninger som passer 
 • Ta gjerne kontakt med saksbehandler for tilskuddsordningen du skal søke før du sender inn en søknad, dersom det er noe du lurer på 

Søknaden

 • Gjør deg kjent med formålet og retningslinjene for tilskuddsordningen før du begynner å skrive søknaden
 • Pass på at prosjektet kvalifiserer for å få tilskudd og få dette tydelig frem i søknaden
 • En søknad bør inneholde: introduksjon av søker, prosjektbeskrivelse, formål, målgruppe, tiltaksplan, søknadsbeløp, budsjett, kontonummer og kontaktinfo
 • Ha tydelig sammenheng mellom målet for prosjektet, tiltakene og budsjettet - demonstrer hvordan tiltakene legger til rette for at man når målet og hvorfor du trenger pengene du har søkt om for å gjennomføre tiltakene
 • Speil språket til tilskuddsgiver - dersom de har fokus på frivilliges deltakelse i prosjektet, har du også fokus på det i søknaden
 • Ha et realistisk budsjett - sjekk hva ting koster før du skriver budsjettet
 • Husk at de som behandler søknaden ikke har annen informasjon enn det du gir dem

Rapportering 

 • Hvis du får bevilget midler til en aktivitet eller et prosjekt er det viktig å passe på at pengene blir brukt i tråd med søknaden og retningslinjene for tilskuddsordningen 
 • Les kravene til rapportering slik at du kan samle informasjonen du trenger gjennom prosjektet - da blir rapporteringsjobben lettere 
 • Før regnskap underveis i prosjektet slik at du til enhver tid har oversikt over oppbrukte midler
 • Ta kontakt med saksbehandler dersom du har behov for å omdisponere midler - dette er ofte mulig, men kan kreve forhåndsgodkjenning av tilskuddsgiver 

Eksempel på e-post til mulige tilskuddsgiver 

Hei,

Jeg er medlem/leder/tillitsvalg i __________ bygdeungdomslag. Vi er en frivillig organisasjon av og for ungdom med XXX medlemmer i alderen XX-XX år. Vi arrangerer mange ulike aktiviteter i lokalmiljøet og er en viktig møteplass for unge. Arrangementene våre er åpne for alle som ønsker å bli medlem av Norges Bygdeungdomslag.

Jeg tar kontakt fordi vi lurer på om dere har noen tilskuddsordninger vi kan søke om støtte fra til våre aktiviteter? Jeg fortelle gjerne mer om oss og aktivitetene våre dersom der er aktuelt.

Håper på positivt svar!

Med vennlig hilsen

Fornavn Etternavn