Før du går i gang med å søke sponsorer, les siden om sponsoravtaler.

Tips når man skal skaffe sponsorer

  • Sponsing handler om assosiasjon, det er derfor viktig å finne sponsorer som passer med NBU sine verdier
  • Tenk gjennom hva dere ønsker fra sponsorene og hva dere kan gi tilbake før dere tar kontakt
  • Ha klart for dere hva som gjør dere spesielt attraktive for den aktuelle sponsoren, og legg vekt på dette når dere selger dere inn
  • Fokuser på sponsorer på eget nivå – lokale bedrifter for lokallag, regionale bedrifter for fylkeslag
  • Benytt gjerne eksiterende kontakter
  • Når man inngår et sponsorsamarbeid, er det viktig å ha tydelig avklart til hva begge parter skal levere
  • Innfør gode rutiner for å følge opp samarbeidet og sponsoren
  • Ha fokus på å bygge gode sponsorsamarbeid over tid

Eksempel på e-post til mulige sponsor

Hei,

Jeg er medlem/leder/tillitsvalg i __________ bygdeungdomslag. Vi er en frivillig organisasjon av og for ungdom med XXX medlemmer i alderen XX-XX år. Vi arrangerer mange ulike aktiviteter i lokalmiljøet og er en viktig møteplass for unge. Arrangementene våre er åpne for alle som ønsker å bli medlem av Norges Bygdeungdomslag. Vår visjon er "Best på levende bygder". 

Jeg tar kontakt fordi vi skal gjennomføre et prosjekt/arrangere et arrangement (fortell litt om prosjektet/arrangementet) og lurer på om dere kunne vært interessert i å inngå et sponsorsamarbeid med oss. 

Tar veldig gjerne en prat for å fortelle mer om hva vi kan tilby dere, dersom dette kan være av interesse. 

Med vennlig hilsen

Fornavn Etternavn