Tilrettelegging av arrangementer

For at NBU skal være en inkluderende organisasjon for alle, er det viktig å tilrettelegge våre arrangementer slik at alle som ønsker kan delta. På denne siden finner du informasjon om hva du som arrangør kan gjøre for å tilrettelegge et arrangement.

Ledsagerbevis

Vi oppfordrer alle til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangementer. Ledsagerbevis tildeles av kommunen til de som har behov for følge eller assistanse, og kan brukes på arrangementer i hele landet der arrangør godtar dette. Dersom man godtar ledsagerbevis, betaler deltakeren vanlig billett og ledsageren(e) kommer inn gratis. Hensikten er at deltakere som har behov for ledsager ikke skal måtte betale ekstra for å kunne delta på et arrangement, da det er deltakeren som ellers må dekke avgift for ledsageren(e).

Om dere godtar ledsagerbevis på arrangementet skal dette informeres om i arrangementsbeskrivelsen og ved billettsalg.

Forslag til tekst om ledsagerbevis:
Vi aksepterer ledsagerbevis på dette arrangementet. Deltaker kjøper kun egen billett og ledsager må fremvise ledsagerbevis ved inngang.

Tilgjengelighetsansvarlig

Det kan være lurt å opprette en tilgjengelighetsansvarlig i styret, som kan ha følgende oppgaver:

  • Minne resten av styret på å tenke på tilgjengelighet og tilrettelegging av arrangementer under planlegging

  • Sørge for at relevant informasjon komme ut til medlemmer

  • Være kontaktperson for de som trenger tilrettelegging

Informasjon

God informasjon er en viktig del av å sørge for at arrangementer er tilgjengelige for alle. Med god informasjon på arrangementssiden, i sosiale medier og i påmeldingsskjemaet, kan deltakerne vurdere hvilke muligheter de har for å delta og eventuelt hvilke tilpasninger det er behov for. 

Forslag til tekst om tilgjengelighet på arrangementssiden: 
Vi ønsker å inkludere alle på våre arrangementer. Har du behov for tilrettelegging, ta kontakt så vil vi prøve å etterkomme det så langt det lar seg gjøre. Ta kontakt med N.N. epost eller telefon dersom du har spørsmål. 

Påmeldingsskjema 

Det viktigste for å kunne tilrettelegge arrangementer etter deltakernes behov er å få inn informasjon. Derfor anbefaler vi å ha gode påmeldingsskjemaer hvor deltakerne kan informere om eventuelle behov,  og kontaktinfo for hvem de kan henvende seg til dersom de har spørsmål.

Forslag til tekst om tilrettelegging i påmeldingsskjemaet: 
Har du behov for tilrettelegging på arrangementet i form av diettbehov, allergi, ledsager, teleslynge, tolk, rampe eller annet? Skriv dette i påmeldingsskjemaet, så vil vi prøve å etterkomme det så langt det lar seg gjøre. Lurer du på noe, ta kontakt med N.N. epost eller telefon

Plakater og skilt

  • Pass på at teksten ikke er for liten og at det er gode kontraster

Rådgivende organ

Tips til steder å kontakte dersom dere har spørsmål om tilrettelegging på et arrangement: 

Les mer

Dersom du ønsker mer informasjon om inkludering og tilrettelegging kan du lese disse dokumentene: