NBUs Oppsang

Melodi: Hill deg du stolte og havkransede Norge
Tekst: Johan Børstad

Fremad i samling, under vårt merke
Bygdenes ungdom med vilje og glød
Høyt er vårt mål og lengslene sterke,
Rikt er det yrke som livet oss bød.
:/: Fremad med unge hjerter i takt
Samlet i lagene er vi en makt:/:

Ungdom fra landets vidstrakte grender
Møtes til arbeid, til tevling og fest.
Ringen vi knytter, brorskapets hender,
Favner fra grensen til havet der vest.
:/: Stort skal det bli vårt livsfriske lag,
Vennskapet styrkes fra dag til dag. :/:

Tro mot det gamle, gode og gjeve,
Våkne for alt det som fremtiden bær!
Dette vårt syn skal kårene heve,
Mane til dåd for de ting vi har kjær.
:/: Enig og tro vi slutter vår pakt:
Lydig mot kallet og våken på vakt! :/:

Ånden og hånden sammen skal bygge,
Frihet skal tuftes på lovmål og rett.
Trofast vi alltid heimen vil trygge
Verne vårt alter, vår arv og vår ætt.
:/: Sæden vil bære frukt i sin tid,
Ærlige våpen skal vinne vår strid. :/

For nedlasting: Du finner NBUs Oppsang under "For arrangøren" i nedlastingssenteret.

NBUs Hylningsmarsj

Tekst: Inger Johanne Sveen / Lars Halvor Stokstad
Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått (Lars-Erik Larsson)

Nå samles både jeg og du
For bygdeliv og framtidstru
- i sterke NBU!
Med tevling, fest og nye sprell
Med dårlig sang til gitarspell utover seine kveld
Her møter vi venner i fra forrige år
Og det er helt sikkert, vi nye venner får!

Det er lufta i BU som gjør det
Det må være champagne i den
sinnet løftes, vi blir sånn litt øre
som i kveld, kjære venn, bare kjenn
 
La det være seg mann eller kvinne
i fra sør, eller nord eller ned
Selve livsgleden bobler her inne 
det er lufta som sørger for det

En sommerkveld, en stevneplass
I vogna bak en plastikkdass
- der er det mere plass
Til unge bygdeungdomsfolk
Og dialekter svirrer så her trenger vi en tolk
Det skåles som før inni vogner og telt
Det synges og skråles på sanger som er spelt!
 
Klar for kveldstimers latter og sjarme
har vi festsko og finstasen på 
Og mot kvelden vi holder oss varme
med å drømme om napp vi kan få

Vi er friske og klare i røsten
Vi har kraften av meningers mot
Som en sommernatts lengten mot høsten 
tar vi skjebnen på stående fot

Vi tevler friskt i alt vi kan
og feirer med et realt band
- og dans av hun og han!
Med kultur, dugnad, arbeidslyst
Ja, ungdom som er klar til dyst fra grense ut til kyst.
Vi er jo sterke når vi står i lag
Ja, vi er jo ungdom av Norges beste slag

Som en stjernenatts uskrevne saga
Unge hjerter som banker i takt
Med vårt samhold vår styrke i laga
Skapes ungdom med vilje og makt

Det er lufta i BU som gjør det
Det må være champagne i den
sinnet løftes, vi blir sånn litt øre
som i kveld, kjære venn, bare kjenn

For nedlasting: Du finner NBUs Hylningsmarsj under "For arrangøren" i nedlastingssenteret.