Filmlisens

Når et lokallag viser film regnes dette etter åndsverkloven som offentlig visning, og krever en filmlisens. I Norge er det MPLC som utsteder filmlisenser. 

Alle lokallag som planlegger å vise film må ha en gyldig filmlisens. Dersom en ikke har det risikerer en bot på 2500kr pr. visning. 

Prisen for en årslisens er på 2500kr. Enkeltvisninger kan også kjøpes til kr. 950,-

GÅ TIL SKJEMA - FILMLISENS