Du finner retningslinjer for hvordan profilen er tenkt at skal brukes i profilhåndboken. 

Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag

PROFILVERKTØY TIL LANDSSTEVNE 

 

Høstarrangementet i Norges Bygdeungdomslag

PROFILVERKTØY TIL HØSTARRANGEMENTET