Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag 2021

jul
  • (17. juli)
  • (18. juli)
Åpent for alle

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag vedtas blant annet årsmelding, regnskap og budsjett, politikk, valg av sentralstyret og veien videre.

Vi jobber med å kunne gjennomføre årsmøtet i Rogaland, men med forbehold om at ting kan endre seg på grunn av koronasituasjonen.