Norges Bygdeungdomslag er medlem av Studieforbundet Næring og Samfunn, som er en del av Voksenopplæringsforbundet. Det betyr at lokal- og fylkeslag kan få støtte til kursvirksomhet, gitt at kurset oppfyller visse krav. 

Disse kravene kan endres noe fra år til år, men vil i stor grad ligne på disse: 

  • Kurset registreres og rapporteres i KursAdmin, inkludert frammøte, kostnader og inntekter (KursAdmin er Studieforbundets digitale plattform). 
  • Studieplan utarbeides og godkjennes.
  • Kurset varer i minst åtte timer.
  • Kurset gjøres kjent for målgruppa (for eksempel ved at de inviteres, det lages en Facebook-event eller lignende).
  • Minst tre deltakere må møte opp på minst 75 % av kurstimene.
  • Det opplysses om at kurset arrangeres i samarbeid med Studieforbundet Næring og Samfunn. 

Les mer på naeringogsamfunn.no