Innvielse av inngangsparti og fest med Berg Bygdeungdomslag

Mar
Berg
Åpent for alle

Den 29. Mars skal Berg Bygdeungdomslag innvie sitt nye inngangsparti. I etterkant av innvielsen er det åpen fest!