Mandagen og tirsdagen deltok de medlemmene med tillitsverv på årsmøtet til Norges bygdeungdomslag. Her fikk vi som medlemmer en sjanse til å være med og bestemme hvordan organisasjonen vår skal fungere. Vi bestemmer hva organisasjonen skal mene og hvilke uttaler som skal publiseres. En hel politisk plattform er bygget opp slik at fylkeslag og lokallag får retningslinjer om hva organisasjonen mener. Denne var årsmøtet med og bestemte hvordan den skulle se ut. I tillegg til dette legger årsmøtet opp til mye debatt. Dette er god trening for unge mennesker, som vil vise engasjement. Det viser at unge mennesker har mange viktige meninger og at vi har evnen til å ha saklig og god debatt i en forsamling. 

Rundt om Tirsdags ettermiddag, strømmet langt flere medlemmer fra Rogaland bygdeungdomslag inn i leiren på Hof, for å delta på landsstevnet. Her hadde de flere kjekke tevlinger i sikte, samt gode konserter hver dag og godt samhold. Vi hadde utrolig flinke deltakere på tevlinger og hadde flere medlemmer som sto på pallen. Blant annet har Rogaland stukket av med 2. plass i kulturmønstring, 1. plass i vill villmark, 3. plass i volleyball, 2. plass i fotball, 1. plass i quiz, 2. plass i borddekking, 2. plass i tautrekking – kvinner og 3. plass i spekematanretning. Vi er stolte av å ha så dyktige medlemmer som dette i vårt fylkeslag.

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende ungdomsorganisasjon av og for ungdom. Organisasjonen har over 6000 medlemmer, som er organisert i 12 fylkeslag og over 100 lokallag. Organisasjonen ble stiftet 1946, og har fokus på aktivitet, organisasjonsopplærling, bygdepolitikk og tevling.