Norges Bygdeungdomslag har nulltoleranse for narkotika og doping.

NBU er en landsdekkende bygde- og kulturorganisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder over hele landet og for å gi våre medlemmer alle muligheter. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda.

NBUs arrangementer skal ikke være arenaer hvor ungdom rekrutteres til ulovlig rusbruk eller blir satt under press i tilknytning til dette. NBUs arrangementer skal være en trygg arena for ungdom hvor miljøet skal preges av trygghet, omsorg og åpenhet.

Nederst på siden finner du link til våre varslingsrutiner for ulovlige rusmidler og ressurser som tekst og plakater for lokal- og fylkeslag. 

Organisasjonens plan for narkotikaforebyggende arbeid finnes under "For arrangøren" i vårt nedlastningssenter

Narkotikafritt arrangement