I 2023 og 2024 gjennomfører vi prosjektet Bygda er for alle, som blant annet handler om å vise at NBU har plass til alle, uavhengig av seksualitet og kjønnsidentitet. Målet med prosjektet er å gjøre bygde-Norge mer åpent og inkluderende, og den jobben starter med oss selv.