2. representantskapsmøte 2022

Første representantskapsmøte 2022
sep
  • (23. september)
  • (24. september)
  • (25. september)
Scandic Lillehammer Hotel
Tillitsvalgte

Representantskapsmøte 2 avholdes i september hvert år.

Representantskapet er satt sammen av fem medlemmer valgt av Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte (deriblant ordfører, varaordfører og 1. vaktleder), styret i NBU, fylkesledere, ett medlem valgt av Norges Bygdekvinnelag og ett medlem valgt av Norges Bondelag. Alle fylkeslag kan også stille med én observatør.

Tid

Lørdag 24. september kl. 10.00 til søndag 25. september kl. 14.00

Hotell

Scandic Lillehammer Hotel
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Innsjekk fredag: etter kl. 15.00
Utsjekk søndag: før kl. 12.00

Pris

3000 kr for påmelding innen påmeldingsfrist. (3500 kr for påmelding etter frist).
Overnatting fredag - lørdag koster 1395 kr.

Påmelding

Påmelding kommer.

Offentlig oversikt over påmeldte finnes her: 

Saker

Innkalling, mer praktisk informasjon og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet.

Har du saker du ønsker at representantskapet skal behandle, må disse sendes til generalsekretær på general@nbu.no. Vi setter pris på om saker sendes inn før jul, 19. desember. Den formelle fristen for sakspapirene er 8. januar, 4 uker før møtet. Det er fint om du presiserer hvem som skal legge frem saken, og eventuelt ønsket tidspunkt dersom du har preferanser her.

Legge til endringsforslag

Reise

Tog

Kommer du reisende med tog går både VY (R10 Lillehammer)  og SJ Nord mot/fra Trondheim forbi. Se Vy for reise med tog.

Buss

Buss fra Trondheim: VY710 mot Lillehammer

Fly

Lander du med fly på Oslo lufthavn Gardermoen er enkleste reisevei med tog med VY (R10 Lillehammer) til Lillehammer. Fra Lillehammer skyssstasjon er det 1,4 km til hotellet. Taxi finner du på skysstasjonen.

Fly med SAS
Fly med Norwegian

Vi oppfordrer til å reise kollektivt eller samkjøre til hotellet. Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med i reiseutjevningen mellom fylkeslagene.

Fylkesledersamling

Dersom det er ønskelig å gjennomføre en fylkesledersamling på fredagen, gi tilbakemelding til generalsekretær innen 19. desember.

Program

 

Dokumenter