Arrangementsseminar for hovedkomiteer

i arbe
nov
  • (19. november)
  • (20. november)
Tillitsvalgte

Arrangementsseminar er en kurshelg for vervene i hovedkomiteene for våre sentrale arrangementer, Høstarrangementet og Landsstevne.