Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

jul
  • (15. juli)
  • (16. juli)
Hof, Vestfold
Tillitsvalgte

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag vedtas blant annet årsmelding, regnskap og budsjett, politikk, valg av sentralstyret og veien videre.

Påmelding for medlemmer

Åpne påmeldingsskjema

Dersom du representerer et annet lokallag enn der du er medlem må du fylle ut fullmaktsskjema som du finner på siden om årsmøtet.

Påmelding for gjester og stab

Åpne påmelding for gjester

NBU sitt årsmøte

Årsmøtets gjøremål er fastsatt i NBUs vedtekter, som du finner her.

Frist for innsending av vedtektsendringsforslag

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er 31. mars. Forslag sendes til hei@nbu.no

Mal for vedtektsendringsforslag (DOCX, 16KB)

Lenke til valgkomiteens forslagsportal

Her er linken til valgkomiteens forslagsportal: https://goo.gl/forms/6cO5DNqET8EMvSjZ2

Valgkomiteen ledes av Anne Solberg, tlf. 95859554, epost annesolberg92@gmail.com