Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag

Jul
  • (15 Jul)
  • (16 Jul)
Hof, Vestfold
Tillitsvalgte

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag vedtas blant annet årsmelding, regnskap og budsjett, politikk, valg av sentralstyret og veien videre.

Her er linken til valgkomiteens forslagsportal: https://goo.gl/forms/6cO5DNqET8EMvSjZ2