Vårkurs 2023

mar
 • (10. mars)
 • (11. mars)
 • (12. mars)
Åpent for alle

Vårkurs er en stor del av vår organisasjonsskole der fylkesstyrene blir lært opp i sine enkelte verv, og hva det vil si å ha et styreansvar.

Velkommen til vårkurs

Tid

Fredag 10. mars til søndag 12. mars 2023

Kursstart fredag: Kl. 15:00
Kursslutt søndag: Kl 13:30

Sted

Informasjon kommer.

Pris

Kr. 4000 for påmelding innen påmeldingsfrist. (kr. 4500 for påmelding etter frist).

Påmelding

Påmeldingsfrist er tirsdag 28. februar.

Del denne informasjonen med styrene deres slik at nye styremedlemmer er oppdatert. Hvis du går av som fylkesleder eller organisatorisk nestleder i løpet av februar, så er det fint om du deler denne informasjonen med den som tar over.

Reise

Organiser gjerne og bestille felles reise. Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga. 

Kjekt å ha med

 • Skrivesaker, notatblokk og/eller PC
 • Pent antrekk og sko til banketten lørdag

Politisk fravær

Deltar du på kurs eller politiske arrangementer i regi av oss har du mulighet til å søke om politisk fravær fra videregående skole.

Politisk fravær

Spørsmål?

Kontakt arrangementskonsulent på ellen@nbu.no eller hei@nbu.no

Om kursene

Særdeler

Formålet med særdelene er opplæring og skolering i de ulike vervene i fylkesstyret. Du vil lære hva ditt verv innebærer, samt bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter med samme verv som man kan utveksle erfaringer med.

 • Lederkurs
 • Organisatorisk nestlederkurs
 • Bygdepolitisk nestlederkurs
 • Økonomilederkurs
 • Tevlingslederkurs
 • Kultur- og aktivitetslederkurs
 • Kommunikasjonslederkurs
 • Lagsutviklingslederkurs

Kortkurs

Kortkurs er en fin avveksling fra særselskursene der vi har engasjert andre kursholdere utenfra til å ha kurs i f. eks. konflikthåndtering, søknadskurs, Klimalåve, sosiale medier og annet. Deltagerne velger mellom ulike kurs etter hva som interesserer dem.

Program

 

Sosialt

Selv om programmet er tett og kursdelene intensive, betyr det ikke at vårkurs utelukkende er møtetid! Vårkurs er også en unik mulighet til å stifte nye bekjentskap på tvers av fylker, høste erfaring fra erfarne BU-ere fra andre landsdeler og ikke minst ha det utrolig artig! Fredag kveld er det duka for sosialt opplegg etter middagen, og lørdag tar vi finstasen på og har en tradisjonell bankett i kjent BU-stil.