Vårkurs 2023

mar
 • (10. mars)
 • (11. mars)
 • (12. mars)
Åpent for alle

Vårkurs er en stor del av vår organisasjonsskole der fylkesstyrene blir lært opp i sine enkelte verv, og hva det vil si å ha et styreansvar.

Velkommen til vårkurs

Tid

Fredag 10. mars til søndag 12. mars 2023

Kursstart fredag: Kl. 15:00
Kursslutt søndag: Kl 13:30

Sted

Thorbjørnrud Hotell
Sagvegen 8
3520 Jevnaker

Pris

Kr. 4000 for påmelding innen påmeldingsfrist. (kr. 4500 for påmelding etter frist).

Påmelding

Påmeldingsfrist er mandag 20. februar.

Påmelding: https://airtable.com/shrbuwvakaZbY2Awm

Offentlig liste til fylker: https://airtable.com/shrkXHHRnsSmudkQu

Del denne informasjonen med styrene deres slik at nye styremedlemmer er oppdatert. Hvis du går av som fylkesleder eller organisatorisk nestleder i løpet av februar, så er det fint om du deler denne informasjonen med den som tar over.

Reise

Organiser gjerne og bestille felles reise. Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga. 

Kjekt å ha med

 • Skrivesaker, notatblokk og/eller PC
 • Pent antrekk og sko til banketten lørdag

Politisk fravær

Deltar du på kurs eller politiske arrangementer i regi av oss har du mulighet til å søke om politisk fravær fra videregående skole.

Politisk fravær

Spørsmål?

Kontakt arrangementskonsulent på ellen@nbu.no eller hei@nbu.no

Særdeler

Formålet med særdelene er opplæring og skolering i de ulike vervene i fylkesstyret. Du vil lære hva ditt verv innebærer, samt bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter med samme verv som man kan utveksle erfaringer med.

 • Lederkurs
 • Organisatorisk nestlederkurs
 • Bygdepolitisk nestlederkurs
 • Økonomilederkurs
 • Tevlingslederkurs
 • Kultur- og aktivitetslederkurs
 • Informasjonslederkurs
 • Lagsutviklingslederkurs

Kortkurs

Kortkurs er en fin avveksling fra særselskursene der vi har engasjert andre kursholdere utenfra til å ha kurs i f. eks. konflikthåndtering, søknadskurs, Klimalåve, sosiale medier og annet. Deltagerne velger mellom ulike kurs etter hva som interesserer dem.

Lørdag

Trygge arrangementer

Som tillitsvalgte skal vi ha ansvar for deltakere på våre arrangementer, og da må vi legge til rette for at alle på arrangementet føler seg trygge. Kurset gjennomgår hva seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er, hvordan skape bevissthet om egne og andres grenser, hva man gjør for å varsle om seksuelle krenkelser og hvordan man opptrer dersom noen varsler til deg.
Kursholdere: Henrik Nordtun Gjertsen og Ola Sjåvik

Samvirkemodellen - avlyst

Her vil du lære mer om samvirket og få et innblikk i hvilken betydning samvirke har for samfunnet vårt. Hva er egentlig samvirke og hvorfor er det så viktig?

Fysisk aktivitet

Trenger du litt frisk luft etter mange timer med kurs? Vi går en liten tur bort til Hadeland glassverk i naturskjønne omgivelser. Fabrikkutsalget, Høvdinghallen, Belysningsbutikken og Bakeriet er åpent fra kl. 11 – 16. Det er også mulighet for å bli på hotellet og spille kubb.

Bygdeungdom på dypt vann

Kurset gir enn kjapp innføring i sjømatnæringen. For hva er egentlig norsk sjømat? Hvordan havner laksen i frysedisken? Og hvordan drives egentlig kommersielt fiske? Dette skal prosjektgruppen i bygdeungdom på dypt vann prøve å svare på i løpet av dette året.
Kursholdere: Tirill Trætli, Marthe Øijord og Liv Nora Frorud

Søndag

Tilrettelegging av arrangementer i NBU

NBU jobber for å være en inkluderende organisasjon for alle. På kurset får du som tillitsvalgt tips til hva dere bør tenke på når dere skal gjennomføre et arrangement.
Kursholder: Ellen Hoff Jørgensen, arrangementskonsulent i NBU

A- og B-vaktkurs

Dette kurset er obligatorisk for fylkesledere, organisatoriske nestledere og bygdepolitisk nestledere. På kurset går vi gjennom rollen til en A – og B vakt, ulike situasjoner og hva som innebærer i dette. 
Kursholder: Sondre Svalestog, vaktleder i NBU

Fysisk aktivitet

Trenger du litt frisk luft etter mange timer med kurs? Vi går en liten tur bort til Hadeland glassverk i naturskjønne omgivelser. Fabrikkutsalget, Høvdinghallen, Belysningsbutikken og Bakeriet er åpent fra kl. 11 – 16. Det er også mulighet for å bli på hotellet og spille kubb.

Program

Fredag 10. mars

14:30-15:00: Innsjekk
15:00-15:30: Åpning (Velkommen, praktisk info, presentasjon av kursholdere)
15:30-16:15: Fellesforedrag
16:15-16:30: Pause – med enkel servering
16:30-19:00: Særdel
19:00-20:30: Middag
20:30-           : Sosialt opplegg

Lørdag 11. mars

08:00-09:00: Frokost
09:00-13:00: Særdel
13:00-14:00: Lunsj
14:00-14:15: Etikettekurs – felles
14:30-15:15: Kortkurs
15:15-15:30: Pause
15:30-16:30: Særdel
16:30-16:45: Pause med enkel servering
16:45-18:00: Særdel
19:00-19:25: Fotografering
19:30-           : Bankett

Søndag 12. mars

08:00-09:30: Frokost
09:30-10:30: Særdel
10:30-10:45: Pause (med utsjekk)
10:45-11:30: Kortkurs
11:35-11:50: Pause
12:00-12:45: Fylkestimen / regionstime
13:00-13:30: Avslutning - felles
13:30-           : Lunsj og hjemreise

Sosialt

Selv om programmet er tett og kursdelene intensive, betyr det ikke at vårkurs utelukkende er møtetid! Vårkurs er også en unik mulighet til å stifte nye bekjentskap på tvers av fylker, høste erfaring fra erfarne BU-ere fra andre landsdeler og ikke minst ha det utrolig artig! Fredag kveld er det duka for sosialt opplegg etter middagen, og lørdag tar vi finstasen på og har en tradisjonell bankett i kjent BU-stil.