Hvem kan logge inn

  • Lokallagsleder per 31.12. ifjor
  • Lokallagsleder som er registrert som leder nå
  • Fylkesleder som er registrert nå.

Jeg klarer ikke logge inn

Hvis du trenger å tilbakestille passordet går du til "min side"

Hvis du klarer å logge inn men ikke ser noe årsmeldingsskjema du kan fylle ut kan være flere grunner.

  • Du er ikke registrert som lokallagsleder
  • Du er ikke registrert som riktig tidspunkt (tidligere leder må være registrert med vervet 31.12.)
  • Vervet ble registrert for sent - dersom vervet er registrert etter tilgangene ble opprettet må vi trykke "oppdater" på ditt lokallag. Send en epost til hei@nbu.no

Kjente feil
- Medlemstall hentes ikke ut fra medlemsregisteret, og må derfor fylles ut manuelt fra kontoret (du som lokallagsleder kan ikke fylle ut). Dette må vi gjøre før du kan trykke "signer og godkjenn". Fyll derfor ut alt annet, og gi beskjed til kontoret på hei@nbu.no så fyller vi inn medlemstallet før du kan signere.

Trykk her etter du er logget inn