Landslaget i motorsag tas ut hvert år. Laget konkurrerer i VM og andre internasjonale konkurranser i Norden og Europa.

Bli med på Landslaget i motorsag

For å være med på landslaget må en være med å konkurrere i noen bestemte tevlinger og/eller uttak.

Første steg for å bli med på landslaget er å delta på NM i motorsag under Høstarrangementet i Norges Bygdeungdomslag eller Norhoggmesterskapet til Norhogg høsten året før mesterskapet. En kan delta på begge tevlingene, men kun den ene poengsummen er tellende til rekruttuttaket. Det er den høyeste av poengsummene som teller.

Rekruttlaget består av 6 seniorer og 3 juniorer. År hvor det er dameklasse består rekruttlaget i tillegg av 3 damer. Det er de som har høyest poengsum etter NM og Norhoggmesterskapet som får være med på rekruttlaget. Rekruttlaget konkurrerer videre mot hverandre gjennom fire tevlinger i løpet av høsten og våren. Dette gjøres ved at det arrangeres uttakshelger. Uttakshelgene består av konkurranser lørdag og søndag. Lørdagene er åpne for andre som vil trene og konkurrere, mens søndagene ofte er lukket slik at rekruttlaget kan konkurrere en ekstra gang. Det er da åpent for tilskuere. De med høyest poensum sammenøagt innenfor hver klasse er de som kommer med på landslaget.

Når landslaget er tatt ut blir det arrangert felles treninger og samlinger fra våren og fram til mesterskapet. Under disse samlingene trenes det og terpes på øvelser. Det er også viktig for laget å samles og kunne bygge hverandre opp før konkurranse.