Natursti og grilling med Spydeberg Bygdeungdomslag

nov
Spydeberg
Åpent for alle

Den 1. November arrangerer Spydeberg Bygdeungdomslag natursti med påfølgende grilling, som en del av aksjonsuken.