Årsmøte i Meldal Bygdeungdomslag 2022

aug
Meldal Rådhus
Medlemmer

Årsmøte i Meldal Bygdeungdomslag 2022

Dato: 20.august 

Sted: Meldal Rådhus

I etterkant av årsmøtet inviteres delegatene til middag og fest ved Storås samfunnshus.