Utvalget arbeider etter følgende årsmøtevedtak, og etter et eget mandat gitt av styret:

Årsmøtet ber sentralstyret setter ned et utvalg om arbeider med problemstillingen 18-års aldersgrense på arrangementer i NBU og hva det vil si for tevlingskulturen. Utvalget skal se på om vi skal ha arrangementer med 18-års aldersgrense og komme med en anbefaling til sentralstyret. Representantskapet orienteres underveis i arbeidet. Sentralstyret sender saken til årsmøtet 2023

- Det er viktig å involvere hele organisasjonen i så viktige prosesser og nå ønsker vi tilbakemeldinger fra hele medlemsmassen, og tillitsvalgte i organisasjonen. Til høringa for tillitsvalgte, som vi håper de forskjellige styrene har anledning til å svare på sammen har vi utarbeidet et høringsvedlegg med informasjon og statistikk som er relevant for høringa. For at så mange som mulig skal ha mulighet til å svare godt på høringa inviterer vi også til et informasjonsmøte 3. januar kl. 18:00, sier styreleder Henrik Nordtun Gjertsen, som også sitter i utvalget.

Alle tillitsvalgte kan delta på møtet ved å registrere seg på denne lenken.
Møtet åpnes 17:45 den 3. januar 2023.