Denne artikkelen er først publisert i Bygdeungdommen 01//2020

TEKST Sofie Sangnæs, FOTO Glenn Carstens Peters, Unsplash

Hverdagene har forandret seg til noe ukjent, fremmed og ensomt. Til noe usikkert med mangel på tidsperspektiv. Arbeid, studier, trening, egentid, søndagsmiddagen hos besteforeldrene – ikke noe er som før. Alle de sosiale møteplassene – alle menneskene du vanligvis møter både titt og ofte, som du nå må hilse på avstand, helst via videomøter. 2020 er blitt året for å holde seg hjemme. 

NASJONAL DUGNAD

Alt hva vi hadde planlagt; alle møter, kurs, kulturelle begivenheter og sammenkomster, måtte bli avlyst eller utsatt. Skikkelig kjipe greier, rett og slett. Alle forberedelser som plutselig er forgjeves, og penger som allerede var brukt til noe som ikke blir noe av. Noe annet er kommet i fokus, noe mye større enn både Vårkurs, swingkurs, samarbeidsmøter og jubileumskonserter. 2020 er året for nasjonal dugnad. 

DIGITALE MØTEPLASSER

Hva gjør en bygdeungdom som får beskjeden «alle arrangementer er avlyst, hold dere hjemme»? Vi begynner å tenke kreativt, utenfor boksen, kartlegge muligheter. Hvor kan vi fortsette å møtes? Jo, på digitale plattformer. Kreativiteten fører til at aktiviteter likevel gjennomføres, bare på en annen måte enn først tenkt. 2020 er blitt året for digital kreativitet. 

Finn tips til aktiviteter her

SOSIALE VESENER

Satt på spissen kan et lukket Norge i unntakstilstand sammenliknes med en bygd som lider av fraflytting. Det er ikke en sjel å se, ingen å konferere med og ingen å ta en kaffe med. Det er få muligheter for å treffe andre mennesker og være sosial. Mange jobber alene og treffer sjeldent kollegaer. 

Det er først når noe blitt tatt fra oss at vi merker hvor mye det betyr. Dessverre. Når vi ikke kan være sosiale, merker vi hvilke sosiale vesener vi faktisk er. Det er blitt tydelig hvor viktige de sosiale møteplassene er, og hvor store deler av livene våre vi faktisk lever sammen med andre.
Kaffeslabberas har gått fra å være noe vi ikke egentlig driver med - for det er ikke bare å møte opp på trammen til naboen for å ta en kaffe lengre - til å bli noe vi i Bygdeungdomslaget har begynt å drive med igjen. Ikke på trammen til naboen riktignok, men i hver våre hjem med kaffekoppen i hånden og hodetelefonen koblet til blåtann på mobilen. Vi er i hver vår stue og likevel sammen. Vi diskuterer, vi prater tull, vi ler og tuller. 2020 er året for tilpasningsdyktighet. 

DISTRIKTENES ÅR

2020 er også året det ble utnevnt en distriktsminister, og året Ungdommens Distriktspanel startet sitt arbeid på oppdrag fra regjeringen. Panelet består av ti ungdommer, blant annet Anne Snarteland fra Telemark Bygdeungdomslag og meg, som skal utmeisle ti råd til regjeringen om hva politikerne bør sette søkelys på når det gjelder ungdom i distriktene. Blir 2020 distriktenes år mon tro? 
Selv om vi er unge, positive og optimistiske, har vi lært at ting tar tid. Å få til endringer skjer som regel ikke over natta. Men, vi sitter ikke på gjerdet av den grunn. 

POSITIVT BYGDELIV

Årets politiske kampanje er et positivitetsprosjekt. Vi utfordrer oss selv til å legge bort «finn fem feil»-leken, og velger bevisst å trekke frem det som fungerer og er bra i distriktene. Vi løfter frem de gode tingene i vår egen bygd, kvalitetene bygda har som gjør at det er godt å bo der. Ja, det fokuserer vi på, snakker om, viser frem og gi ekstra oppmerksomhet i år.  

Gjennom temaene skolehelsetjeneste, frukt- og grøntproduksjon, samferdsel og arbeidsplasser vil vi berømme de som gjør en uvurderlig jobb: De som dyrker sunn mat på norske ressurser, de som sørger for trygge veistrekninger og fungerende internett, og de som gjør det mulig for oss å ta den utdanningen vi ønsker, for så å få arbeid i den bygda vi ønsker å leve i. Vi setter stor pris på alle menneskene og bedriftene som bidrar til levende og trivelige lokalsamfunn i dette langstrakte landet. Vi kan ikke ta dem for gitt. I år er det ekstra viktig at vi støtte opp om lokalt næringsliv! Det vil vi løfte frem i år. 

Les mer om #bygdami her

Og «vi» er hele Norges Bygdeungdomslag. Det er vi som bor i bygdene, er vokst opp der, er tilflyttere eller hjemlengtende studenter; det er vi som føler en tilknytning til en bestemt bygd og kjenner godt til hverdagene der. Vi vet om både styrkene og svakhetene til stedet, men nå velger vi å vektlegge det førstnevnte. I hverdagen vår prioriterer vi ikke alltid å kjenne på en takknemlighet, men kjenner vi virkelig etter, finner vi en hel del. Det blir spesielt tydelig når vi føler det er tatt fra oss for en periode. 2020 er året for positivt bygdeliv. 

#BYGDAMI

En florerende, spreende positivitet i en bygd krever lokalt engasjement. Et spennende år, en spennende kampanje. Fortsettelse følger over en kaffekopp, ansikt til ansikt – hos naboen, en venn, ved samling eller over nett. 2020 er året for #bygdami.