Fra 17-18 juli var engasjerte delegater samlet til det 76. årsmøte i Norges Bygdeungdomslag på Clarion Hotel Energy i Stavanger. For å kunne gjennomføre årsmøtet fysisk har vi gjort en del tilpasninger og forberedelser. Kun stemmeberettigede delegater, sentralstyret og sekretariatet fikk møte fysisk. Observatører og gjester kunne følge årsmøtet digitalt.

Leders tale

Styreleder Inger Johanne Brandsrud innledet leders tale ved å tenke på de som stiftet Norges Bygdeungdomslag for 75 år siden i Stavanger. Videre kastet hun et blikk på året som har gått, der koronapandemien har vært en sentral del av NBU-året. Hun takket for jobben som er lagt ned blant medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, og takket samarbeidspartnere for godt samarbeid. Avslutningsvis så styrelederen vår framover, med all aktiviteten som skal skje lokalt og sentralt, og at vi snart igjen kan skape møteplasser og være best på levende bygder.

Resolusjonen «Sjø og land må gå hand i hand» ble vedtatt. Vedtektsendringer ble gjennomgått og vedtatt. Aksjonsuka var også et hett tema på årets årsmøte og temaet som ble vedtatt, er "Fremtidsbygda". Under generaldebatten var det mange engasjerte bygdeungdommer på talerstolen som fikk fremme sine synspunkter og forslag.

Prisvinnere

Det er ikke bare diskusjoner under årsmøtet. Tradisjonen tro deler NBU også ut en rekke priser.

Østfold Bygdeungdomslag fikk den ærverdige NBU-klubba, som hvert år blir delt ut til det beste fylkeslaget. Prisen går til laget som har utmerket seg best organisatorisk i året som har gått. Østfold BU har over lenger tid vist å være et godt og stabilt fylkeslag. De har organisert et godt høstkurs ut i fra retningslinjene de har hatt og gjennomført et godt digitalt årsmøte. Laget har også vært flinke til å vise frem sine lokallag og spre sentrale aktiviteter i sosiale medier. De har også deltatt aktivt i sentrale politiske prosjekter og blant annet delt ut en hederspris til lokal bussjåfør og en lokal bedrift som støtter lærlinger.

Østfold BU

Tevlingsprisen gikk til Levanger Bygdeungdomslag for deres evne til å opprettholde aktivitetsnivået selv i utfordrende tider. Pandemien har ikke satt en stopper for laget. De har vært flinke til å arrangere fysiske og digitale tevlinger.

Aktivitetsprisen gikk til Gausdal Bygdeungdomslag. De ble rost for god og jevn aktivitet hele året, både fysisk og digitalt. De er flinke til å lage aktivitet som samler hele bygda og bidrar mye til lokalsamfunnet. Gausdal BU har samlet penger for krafttak mot kreft og laget mye aktivitet i forbindelse med sentrale prosjekter i NBU.

Verveprisen gikk til Rennebu Bygdeungdomslag som har hatt god medlemsvekst det siste året.

I år som i fjor har NBU arrangert en aktivitetskampanje der målet er å arrangere aktivitet for våre medlemmer. Lokallaget som hadde flest aktiviteter, og dermed flest poeng vant i år en bålpanne. Lier Bygdeungdomslag vinner prisen andre året på rad og ble roset for deres aktiviteter som en rekke digitale spillkvelder og traktortoget gjennom hele bygda på 17. mai.

I anledning den nasjonale nattaksjonen som ble gjennomført av lokallag landet rundt i etterkant av bruddet i jordbruksoppgjøret, delte bygdepolitisk nestleder ut tre aksjonspriser til lokallag som utmerket seg under aksjonen. Det ble delt ut priser for synlighet, tydelig budskap, og beste medieoppslag. I kategorien største og mest synlige banner vant Modum Bygdeungdomslag, mens Nærbø og Varhaug sammen fikk prisen for tydeligste og sterkeste budskap. Gran/Brandbu Bygdeungdomslag stakk av med prisen for beste medieoppslag med fremsidesaken i Avisen Hadeland.

Hardt ut mot Bollestad

Nytt styret

Det er også avholdt styrevalg. Inger Johanne Brandsrud er gjenvalgt som styreleder. Hun har sittet i to år og gleder seg til et nytt år som leder. 

Styret 2021/2022
StyrelederInger Johanne Brandsrud (Østfold BU)
Organisatorisk nestlederRagnhild Marie Gjersøe Eriksen (Østfold BU)
Bygdepolitisk nestlederHenrik Nordtun Gjertsen (Rogland BU)
TevlingslederSigrid Heringstad (Oppland BU)
KulturlederMaja Aas (Akershus BU)
LagsutviklerJohn Arne Flenes Ulven (Oppland BU)
ArrangementsansvarligTorgeir Jorde (Buskerud BU)
1.varaMarthe Øijord (Vesterålen BU)