De viktigste oppgavene hans er å være en kontaktperson for medlemmene og fylkes- og lokallag, og bistå de frivillige med organisatoriske, praktiske og tekniske løsninger. Forenkling av arbeidet og større muligheter for lokal- og fylkeslag står i fokus. Audun vil med tiden bli en superbruker av organisasjonens digitale verktøy.

Når du nå ringer NBU på telefon 22 05 48 00 eller sender epost til hei@nbu.no kan det nok være Audun som sitter i andre enden. Han er klar for å bistå våre medlemmer og tillitsvalgte med utfordringer de møter i organisasjonsarbeidet.

- Audun bringer mye erfaring fra organisasjonsarbeid og kunnskap om utvikling av medlemsregister og andre digitale tjenester for tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker å gjøre det enda enklere og morsommere å være tillitsvalgt i NBU, sier generalsekretær Håkon Skahjem.

Den nye konsulenten er utdannet innen informatikk og har studert på Universitetet i Oslo. Han har mye erfaring med tekniske løsninger, og gleder seg til å bli utfordret for å finne forbedringspotensialet i våre system og arbeidsprosesser. Han har også vært engasjert i organisasjonsarbeid med flere verv gjennom mange år i Sosialistisk ungdom.

Audun tar over for Freya som har siste arbeidsdag på kontoret i mars. - Vi takker Freya for innsatsen for organisasjonen og kontoret det siste året, sier Håkon.

Kontaktinfo finner du her