Beredskap

Regjeringen har hatt et tydelig behov for å prioritere beredskapen til landet gjennom årets forslag til statsbudsjett. Det er viktig og bra, mener styreleder Henrik Nordtun Gjertsen.

- Statens viktigste oppgave er å ivareta tryggheten til sine innbyggere. Gjennom årets budsjett gjør regjeringen en tydelig prioritering i retning forsvar og matberedskap. Gjennom årets jordbruksoppgjør viste regjeringa at de prioriterte matprodusenter, og det vises igjen i statsbudsjettet. Samtidig er det flere ting som skulle vært på plass, som bedringer i tollvernet, for å sikre markedsandelen til norske jordbruksvarer på sikt. 

- Regjeringen gjør også et viktig grep med å bevilge penger til etablering av beredskapslager for matkorn fra høsten 2023. I tiden vi står inne i er det viktig å prioritere matsikkerheten vår, skyter Bygdepolitisk nestleder, Tirill SøgårdTrætli inn.

Organisasjonsstøtte

Organisasjonsstøtten under Landbruks- og Matdepartementet er en viktig kilde på driftsmidler for organisasjoner som driver med landbruk. Flere organisasjoner opplevde i år å få kutt i overføringene.

- Vi er glade for at regjeringa skjermer oss og andre viktige samarbeidspartnere som arbeider aktivt med rekruttering til landbruket fra kutt i ordningen. Samtidig har vi arbeidet lenge med å øke vår bevilgning innenfor ordningen, da vi er svært underfinansiert i forhold til flere andre organisasjoner. Her forventer vi at regjeringen følger opp årets kutt med økte bevilgninger neste år, sier styreleder Gjertsen.

Bredbånd

Et område regjeringen ikke kutter i, er tilskudd til bredbåndsutbygging. Det bevilges i år 412 millioner kroner til å bygge ut bredbånd i distrikter som ikke har dette. 

- Skikkelig tilskudd til bredbåndsutbygging er kjempeviktig for oss unge på bygda. Det handler om hvordan vi samhandler med omverden. Vi kan ikke forvente at folk skal slå seg ned på bygda, om de ikke kan kommunisere på samme måte som folk i byen. Det er likevel viktig å påpeke at det trengs langt mer, om vi skal nå målet om at alle skal ha bredbåndstilgang innen 2025, sier Trætli.

Utstyrs- og borteboerstipend

En av regjeringens gladsaker var budsjettbevilgningen til økt stipend for elever på videregående skole. Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å bruke mer enn 100 millioner kroner på stipend for VGS-elever.

- Dette er et viktig tiltak for distriktsungdom som må flytte på hybel eller internat når de går på videregående skole. Skolen i Norge skal være gratis, men med dagens stipendordninger har den ikke vært det. Nå er vi i alle fall på vei i riktig retning, fortsetter Trætli.

- Alt i alt er dette et budsjett som bærer preg av at vi er i en unntakssituasjon. De aller fleste ungdommer som lever i Norge har aldri måttet forholde seg til at det kan bli tøffere tider, og nå ser vi det. Det er mye som kunne vært bedre i årets forslag til statsbudsjett, men ungdom på bygda har kommet tålig godt ut av det, avslutter Gjertsen.