- Det blir en spennende vår med flere nyansettelser på kontoret og en organisasjon som er på fremmarsj. Jeg ser fram til fulltallig kontor med nye fjes, og tror organisasjonen vil nyte godt av det framover, sier generalsekretær Andrine Snopestad.

Ingrid - Prosjektkoordinator

Ingrid

Ingrid Andrea Thuv er nyansatt som prosjektkoordinator i vår administrasjon som har kontor i Oslo. Hun startet i midten av januar og tar over for stillingen som tidligere het søknadskonsulent og var besatt av Susanne Høybach.

Ingrid er utdannet innen kulturledelse og entreprenørskap og har bakgrunn fra kulturbransjen. Gjennom arbeid med store og små festivaler og eventer over hele landet har hun opparbeidet seg bred erfaring med prosjekter og arrangementer av ulik størrelse og omfang. Hun er opptatt av å tenke nytt og kreativt og tror bakgrunnen hennes kan bidra til nye perspektiver og idéer i NBU.

- Jeg ser frem til å bli kjent med både organisasjonen og medlemmene og gleder meg til å være med på å skape liv i bygdene, sier Ingrid.


Noen av hennes viktigste oppgaver er å lede søknad- og rapporteringsprosesser til sentrale prosjekter, samt å bistå lokal- og fylkeslag med disse prosessene. Hun vil også jobbe aktivt med å identifisere nye initiativ og søkemuligheter for organisasjonen. 


Eli - Administrasjonssekretær

Eli Kolstad startet 1. februar og er vår nye administrasjonssekretær. Eli tar over stillingen etter Vegard Berget. Denne stillingen har også byttet navn og er tidligere kjent som «økonomikonsulent».

Eli har flere års erfaring med administrative oppgaver fra Ski Elektriske, samt en bachelor i innovasjon og ledelse fra NLA Høgskolen og en master i offentlig administrasjon og styring fra OsloMet. I tillegg har hun tatt flere økonomiske enkeltemner på NMBU. Eli har også opparbeidet seg erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer gjennom sitt engasjement i studentrådet.

- Jeg er supermotivert til å ta fatt på arbeidsoppgavene, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med hele organisasjonen, sier Eli.

Eli skal følge opp økonomi, tevlingsaktivitet og jobbe med andre administrative oppgaver.

Eli