Også i år har Norges Bygdeungdomslag deltatt for å prate bygdeungdommen sin sak i behandlingen av det viktigste politiske dokumentet som vedtas av stortinget hvert år.

- Dette er en viktig arena for oss, der vi kan prate direkte med politikere fra alle partier om hva som er viktig for ungdom på bygda. Hvert år velger vi ut de sakene vi ønsker å prioritere gjennom høstens budsjettrunde. I år har vi deltatt på høringer i næringskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen, forklarer Henrik Nordtun Gjertsen, styreleder i Norges Bygdeungdomslag.

I næringskomieen tok representantene fra Bygdeungdomslaget opp organisasjonsstøtten til Landbruks- og matdepartementet, samt behov for sterkere tollvern.

- Ettersom Bygdeungdomslaget har fått en større bevilgning i år var det viktig for oss å forklare hvorfor slike ordninger er viktig for oss som organisasjon, og for landbruket generelt. Vi måtte også bruke en del tid på å prate om tollvern. Det var mange som hadde forventet å se styrking av tollvernet på flere varelinjer enn det regjeringen foreslo. Da må vi bruke anledningen til å melde fra om at regjeringen skuffet på dette området, og at vi forventer at stortignet fikser problemet. Det er vi som skal ta over landbruket som har størst behov for styrkingen av tollvernet. Det handler om at vi skal ha en mulighet til å hente ut litt høyere priser i markedet når kostnadene øker. Det ville vært dumt av oss å bruke hele handlingsrommet i et styrket tollvern med en gang, fortsetter Gjertsen, som nyttet anledningen til å gi den fungerende komitelederen et nyplukket eple fra Hardanger, en vare man etterspør økt tollbeskyttelse på.

I transport- og kommunikasjonskomiteen stilte bygdepolitisk nestleder opp, og tok innlegget for Bygdeungdomslaget. Her brukte man de tildelte tre minutter på å prate om samferdsel i distriktene, og bredbåndsutbygging.

- Det var spennende å prate i et slikt forum for første gang, men jeg syntes det gikk veldig bra. Det var viktig for oss å få frem at vi opplever at det er et stort behov for utbedring av veinettet på bygdene, samtidig som vi må gi skryt til regjeringen for å satse på billigere ferjer og kortbanebilletter som er viktig for å knytte distrikter sammen. Vi brukte også tiden vår på å understreke behovet for rask utbygging av bredbåndsnettet, sier Karine Berge, bydepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.