Tekst: Ingrid Andrea Thuv

Saken er først publisert i Bygdeungdommen 03/2023

I regi av BU har det blitt danset swing og knyttet sosiale bånd på grendehus over hele landet, gjennom mange tiår. Men hva kjennetegner egentlig en god bygdefest i dag? 

Vi har tatt en prat med kulturleder i sentralstyret, Marthe Øijord, leder i Rogaland, Birger Kvia Hobberstad, og kulturleder i Buskerud, Stian Brekkenes.

For meg er bygdefest et godt lag med folk på et lokale med hyggelige vakter, god musikk, swing og allsang, forteller Stian.

Birger beskriver bygdefesten som et sted å treffe gamle kjente. Marthe nevner at folk i alle aldre er hjertelig velkommen. Uansett hvem som er til stede, om det er gamle, unge, eller folk i alle aldre, kjennetegnes den gode bygdefesten av det samme.

- Det som kjennetegner den gode bygdefesten må vel være swing, god stemning og bra med folk, svarer Birger.

- Det lokale bandet spiller som regel sine egne sanger bare vi sambygdinger kan, og de som kan danse swing, de danser til lokalet stenger, legger Marthe til.

Dansing av swing er altså en gjenganger, og derfor er det flott at mange lokallag arrangerer jevnlige kurs for de som ønsker å lære seg å danse. I tillegg forteller Stian at bygdefesten bør arrangeres på et grendehus hvor det er trygge rammer for ungdom å møtes, og hvor gode verdier og festkultur kan videreføres fra den eldre bygdeungdommen til de yngre.

Vakthold er en viktig del av å skape disse trygge rammene. Lokale bondelag og bygdekvinnelag stiller ofte opp med glede. I tillegg til å være et trygt arrangement skal den gode bygdefesten være inkluderende. For å sikre inkludering og samhold er det viktig å ta vare på hverandre. Det bør også snakkes om hva som ikke hører hjemme på bygdefest.

- Narkotika, slåssing og russemusikk hører ikke hjemme på en god bygdefest etter min mening, svarer Birger.

Både Marthe og Stian trekker også frem nulltoleransen vi har for narkotika i bygdeungdomslaget, akkurat som ellers i samfunnet. Russemusikken nevnes også av Marthe.

- Selv om det kan være unge som arrangerer festen, husk at det gjerne kan være folk i alle aldre, og at russemusikk kanskje ikke passer for alle, sier hun.

Helt til slutt kommer Marthe med en klar oppfordring:

Har det flyttet noen nye til bygda? Ta dem med, så finner dem kanskje en venn eller to!