Tekst: Susanne Høybach og Eryk Oskar Swiergon

Camilla Glimsdal er en av deltagerne fra prosjektet «Bygdeungdommens Stemme». Et prosjekt gjennomført av Norges Bygdeungdomslag med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Ungdommene som deltok i dette prosjektet skulle jobbe med egne prosjekter lokalt, og få til en endring i sin bygd. Det har Camilla klart, og nå står resultatet av hennes prosjekt ferdig montert foran Aremark skole.

1. november tar vi turen til Aremark for å være med på den formelle åpningen av det nye lekeapparatet. Varaordfører, Marte Espelund-Sande innleder åpningen med å takke Camilla for et godt gjennomført prosjekt som kommer mange i kommunen til nytte.

- Jeg vil takke Camilla for et stort engasjement og initiativ til å få til dette her. Også må vi få takke Norges Bygdeungdomslag og Bygdeungdommens stemme for muligheten til å få det til, sier varaordføreren til elevene som er samlet ute. 

Varaordføreren Marte skryte videre av Camilla til oss. - Jeg synes det er helt fantastisk, hele prosjektet. Det her med at man blir tatt inn i et skoleringsprosjekt som faktisk ender i et resultat som gagner så mange, det synes jeg er fantastisk.

Jenter fra 9. klasse får klippe den røde snoren

Det er gjørmete rundt apparatet og det er lett å se at det har blitt brukt mye den korte tiden det har stått ferdig. Når den røde snoren klippes i to danner det seg en lang kø med elever som har lyst til å ta en tur på husken.

- Det er veldig gøy. Endelig liksom. Vi har ventet lenge. Vi har jo jobbet med dette siden i fjor høst da jeg først var hos dere og nå endelig så står det her, sier en meget fornøyd Camilla. Hun har fått god hjelp av Trine-Lise Thue i kommunen med å søke støtte til prosjektet.

- Det er helt fantastisk at noen engasjerer seg og tar initiativ til sånne ting. Jeg har jobbet med søking på midler og prosjekter i mange år og veit at det meste er mulig, men man trenger mennesker som engasjerer seg, man trenger mennesker som tar initiativ. Og så trenger man samarbeidspartnere for å få det til, for å stå alene er kjempevanskelig. Så å gi Camilla noen tips og råd på veien, det er bare kjempegøy, sier Trine-Lise som er leder for ungdomstilbudet Levende Aremark.

Takket være midler fra Marker Sparebank, Bygdeungdommens stemme og stor støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fikk Camilla nok penger til å kjøpe det lekestativet hun ønsket seg. Det hadde derimot ikke stått ferdig montert uten Lions Club Aremark som tok på seg den jobben, det er Camilla utrolig takknemlig for.

- Det er gøy å se at det blir så godt tatt imot. Jeg har allerede fått forespørsler fra barna om det skal settes opp flere. Det har vært gøy å se hvor lett det er å få til noe når man har gode støttespillere som Trine-Lise og Lions. Dette er absolutt noe elevrådet eller ungdomsrådet også kunne fått til. Jeg håper jeg har vist at det ikke er så vanskelig å få til noe og at flere unge i kommunen kan bli inspirert, sier Camilla.