Artikkelen har blitt publisert i en rekke av landets aviser

TEKST Thea Thujord, styremedlem i Norges Bygdeungdomslag

UTFORDRENDE TIDER

Koronapandemien gjør det klinkende klart hvor viktig helsen vår er, for eldre så vel som unge. Unntakstilstanden som følge av koronapandemien har endret hverdagen til de fleste. Plutselig er hverdagen snudd på hodet, plutselig kan vi ikke gå på skolen lenger, eller møte venner på samme måte som før for å hindre smittespredning. Folk som jobber med utsatte barn, har slått alarm. Skolen er også (dessverre) et fristed fra et utrygt hjem for mange. Når skolen er stengt, er ikke kontakten med skolehelsetjenesten den samme som før. Det merkes. 
 

OMSTILLINGSDYKTIGE

Miljøterapeuter, psykologer og helsesykepleiere på skolene er utrolig viktig for barnas og ungdommenes fysiske og psykiske helse. Heldigvis er mange ansatte i skolehelsetjenesten omstillingsdyktige i koronatiden. Noen setter opp telefontid der elevene kan ringe inn for å slå av en prat. Noen ringer hjem til elevene som trenger det mest, og noen lager filmsnutter der de forsøker å få frem trygge og positive budskap til elevene. 
 
Vi i Norges Bygdeungdomslag applauderer slike tiltak og er imponert over innsatsen de fantastiske fagpersonene som jobber med helsefremmende arbeid i skolen gjør. Gjennom kampanjen #bygdami vil vi løfte frem og hedre alle de dyktige fagfolkene som gjør hverdagen bedre for ungdommene våre. 

Les mer om #BYGDAMI

HERME ETTER GODE EKSEMPLER

I Norge er kommunen forpliktet til å yte skolehelsetjeneste i grunnskole og den videregående skolen. Skolehelsetjenesten har som oppgave ifølge helse og omsorgsdepartementet, at de blant annet skal fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt blant barn og unge. Et viktig oppdrag, som vi mener trenger et løft, både nå i denne perioden og når hverdagen blir mer normalisert. 
 
Ikke alle skoler har like god tilgang til skolehelsetjenestene, spesielt i distriktene skotter det ofte. Vi mener at unntakstilstander tydelig viser hva som egentlig er viktig. God helse er en klar vinner. Bakke Skole i Ullensaker kommune er etter vår mening en god eksempelskole. Barneskolen har to helsesykepleiere og fire miljøterapeuter i fulltidsstillinger; et velfungerende apparat til å hjelpe barn og unge.  Vi håper politikerne kan gjøre som Ullensaker og prioritere skolehelsetjenester fremover. Vi vil oppfordre beslutningstakere til å utbedre helsetjenestene og bruke velfungerende eksempler som en mal. 
 
Norges Bygdeungdomslag ønsker å takke alle ansatte i skolehelsevesenet for den viktige jobben dere gjør. Vi må gjøre det som trengs for sikre best mulig psykisk og fysisk helse for generasjonene som skal bygge dette landet videre. I den jobben er dere avgjørende for at vi skal lykkes. Tusen takk!