TEKST Sofie Persdatter Sangnæs

I den politiske plattformen har Norges Bygdeungdomslag (NBU) vedtatt at vi ønsker at klima og er en del av alle andre politiske områder. Med det ønsker vi ikke bare stans i utdelinger av nye oljelisenser og fortgang i utviklingen av klimavennlig teknologi, vi tror at det må helhetlige løsninger til. Vi mener alle deler av politikken må ta klimaet med i betraktning når saker diskuteres. 

VÆRET FØR OG NÅ

Været er her og nå, klimaet er værmønsteret over tid. De aller fleste klimaforskere er i dag enige om at endringer i klimaet skjer på grunn av menneskelig påvirkning. Noe av det som gjør klimaendringer komplisert å forholde seg til, er at det tar tid å merke forandringene. 30 år, en hel generasjon, er tiden som kreves for å si noe om hvordan våre handlinger i dag faktisk har påvirket været vi møter når vi går ut døra i fremtiden.

Gjennomsnittsalderen til medlemmene i NBU er 18 år. Det vil si at vi gjennomsnittlig er 48 år den dagen forskerne kommer med rapporter om hva det vi velger å gjøre, eller ikke gjøre, i dag, har å si for vekstsesong, temperaturen på sommernettene og snømengden om vinteren. Vi tenker, mest sannsynlig mer på morgendagen enn vårt kommende 50-årslag, men det betyr ikke at vi kan la være å tenke og handle for fremtidens klima. 

DEN EGENTLIGE PRISEN

Når kjøpte du sist en ny mobil? Hvor mange t-skjorter har du i klesskapet? Generelt sett har vi et ekstremt høyt forbruk, og «bruk og kast» har lenge dominert forbrukervanene våre. Hver gang vi kjøper noe, enten det er klær, mat, verktøy eller elektronikk, så koster det, ikke bare for lommeboka, men også for miljøet. Hver handel har sin pris. 

Ofte er det ikke selve bruken av varen, men produksjonen av den og hva som skjer når den er oppbrukt, som har de største innvirkningene på miljøet. Uavhengig av hvilken vare som produseres, kreves det ressurser. I miljøsammenheng er det gjerne ressurser knyttet til råmaterialene, vann og energi som er viktigst. Om klærne dine er laget av bomull, lin, ull, viskose, oljebaserte materialer som polyester, er av betydning.

Kobber, jern, kobolt og andre mineraler utvinnes fra berg. Mineraler brukes blant annet i ulike typer batterier, og er naturressurser det finnes en del av, men forekomsten er ikke ubegrenset. Det viktigste ved bruk av slike ressurser er likevel det etiske aspektet. Denne type materialutvinning er gjerne risikofylt og skjer på steder i verden med dårlige arbeidsvilkår. Det kan være lurt å sette seg litt inni dette før du kjøper noe nytt.   

Utslipp av klimagasser er en tredje av flere ugunstige sider ved vareproduksjon. Det er store utslipp knyttet direkte til selve produksjonen. For å lage en olabukse slippes det ut 33,4 kilo CO2-ekvivalenter - like mye som en bilreise på 111 kilometer - og det kreves 7000 liter vann, ifølge FNs Handelsorganisasjon, Unctad. Det er også store utslipp når varene transporteres.

TENKE GLOBALT, HANDLE LOKALT

I NBU mener vi at veien mot et nullutslippssamfunn krever lokalt tilpassede løsninger og senket forbruk. Gjenbruk kan være et godt valg i stedet for å kjøpe alt nytt og dermed bidra til økt vareproduksjon. Det er lite som ikke kan gjenbrukes. Brukt for deg kan bli nytt for andre. Redesign og reparasjon bør være et bedre alternativ enn å kjøpe nytt. 

Som forbrukere må vi ta vår del av ansvaret, men produsentene og markedet bør også ta et større ansvar og gjøre det mer lønnsom å reparere ting som ikke lengre fungerer. Å dele på maskiner, verktøy og utstyr, samt låne det som er sesongbasert og turutstyr som brukes få ganger i året, er andre lure tiltak. Husk også at mat inngår i forbruk; se, lukt, smak og lag restefest i stedet for å kaste restene. 
Søppelsorteringssystemer i alle kommuner er et av de lokale løsningene NBU krever. Dette henger sammen med krav om økt kunnskap om gjenvinning. Videre krever vi lavere avgift på søppelsortering, og enklere og bedre mottaksstasjoner for landbruksplast. Hvis noe må kastes, bør det kastes forsvarlig, og helst ha muligheten til å bli gjenvunnet.

Et av målene bør være at våre vaner og vårt forbruk skal påvirke miljøet rundt oss i minst mulig grad. Panteordningen på flasker og bokser er et velfungerende tiltak for å unngå at søppel havner i naturen, og utredning av panteordninger på flere produkter er enda et krav fra NBU. Gode vaner er alfa og omega. Sammen redder vi verden litt.