Lokallag landet rundt oppfordres nå til å samarbeide om skolebesøk gjennom Landbruksspillet.

Om Landbruksspillet

Landbruksspillet er et kunnskapsspill for ungdomsskole og videregående hvor elevene kan få prøve seg som bonde og ta valg knyttet til drifta over en spillperiode på 3 år. Elevene får poeng innenfor kategoriene økonomi, dyrevelferd og klima/miljø.

Spillet gir en introduksjon til hvordan det er å være gårdbruker i Norge. Landbruksspillet skal gi en virkelighetsnær, om enn forenklet, forståelse av hvordan maten vår produseres.

Viktige faktorer som påvirker gårdsdrifta, dyrene, jorda, planter, maskiner, teknologi og økonomi har stor betydning for resultatet på den enkelte gård. Bondens egen kunnskap, erfaringer og nettverk er også svært viktig for produksjon, trivsel og velferd på gården.

Landbruksspillet lærer elever om norsk matproduksjon og gårdsdrift, og fremmer kritisk og helhetlig tankegang, prioriteringer, produktivitet og lønnsomhet.

Starter samarbeid

Både Bygdeungdomslaget og Bondelaget bruker skolebesøk som en del av sitt arbeid til å nå ut til barn og unge.

For Bygdeungdomslaget er Ungdomsskolen og Videregående skoler en viktig rekrutteringsarena. Vi bruker ofte skolebesøk som en del av vårt vervearbeid. Nå håper vi, når vi går sammen med Bondelaget at vi kan nå ut til enda flere bygdeungdommer som ønsker å bidra til et aktivitetstilbud i bygda si. Samtidig er vi opptatt av at ungdommen lærer om matproduksjon og bondens hverdag. Det skaper forståelse for landbruket hos forbrukere. Sammen skal vi sørge for at flere ungdommer har et forhold til Bygdeungdomslaget og norsk matproduksjon, sier styreleder i Norges Bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen.

Også Norges Bondelag har tro på at et samarbeid på lokalt nivå over hele landet kan gi resultater.

Når Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag samarbeider om Landbruksspillet, er jeg sikker på at vi treffer enda bedre hos elevene som deltar. Samarbeid om Landbruksspillet er en glimrende måte å vise fram generasjonsperspektivet i landbruket på, sier Bjørn Gimming og oppfordrer lokale lag til å kontakte hverandre.