Henrik er 22 år gammel og kommer fra Sandnes i Rogaland, men er delvis oppvokst i Hardanger på et småbruk som drives av familien på helge- og fritidsbasis. Sandnesgauken har de siste årene bodd i Oslo og studert på Norges Musikkhøgskole. Nå er Henrik ferdig med en bachelor i utøvende folkemusikk. I sitt verv som Bygdepolitisk nestleder har han ofte vært innom kontoret for å jobbe med neste resolusjon, pressemelding eller prosjekt, og er stadig observert med instrumentkoffert på slep.


Vi har tatt en liten prat med Henrik for å høre om hans tanker rundt det å lede organisasjonen videre.

Hva er Norges Bygdeungdomslag for deg?

- Det er ungdom som gjør eller gjennomfører noe når de ser at det er et behov for det. Det er de som tar ansvar for at andre og de selv skal ha et aktivitetstilbud der de bor. For meg er det essensen av Norges Bygdeungdomslag.

Hvorfor ønsker du å bli leder av NBU?

- Jeg håper jeg har noe godt å bidra med, at jeg kan være med å videreutvikle laget. Jeg ønsker å gjøre det lettere å være tillitsvalgt i et lokallag. Være med å løfte organisasjonen utad, at vi kan bli mer synlige - med vår aktivitet, men også med hva vi mener. Jeg håper jeg kan bidra til det. Så synes jeg det er veldig gøy å jobbe i denne organisasjonen. Jeg har fått muligheten til å møte ekstremt mange hyggelige mennesker gjennom min tid i Bygdeungdomslaget. Folk som har gode hensikter og gjør et godt arbeid for å gjøre bygda si til et bedre sted, det har jeg lyst til å hjelpe til med.

Bilde: Henrik Nordtun Gjertsen

Hvordan reagerte du da valgkomiteen spurte deg?

- Jeg følte på en slags ærefrykt. Du kjenner på et stort ansvar når du blir stilt det spørsmålet. Jeg ble selvsagt også ekstremt glad.

Hva er dine ambisjoner for NBU videre?

- Det viktigste er å fortsette å skape aktivitet på bygda og skape levende bygder. Vi må jobbe med våre mål og utvikle oss videre. Vi kaller oss for Norges største vennegjeng, og det må vi jobbe aktivt for det hele tiden. Så har jeg troa på at organisasjonen vår kan bli enda mer synlig og utpeke oss som god meningsytrer i relevante saker.

- Endelig etter pandemien ser vi at det er veldig stor aktivitet i medlemsmassen, at ting begynner å lette opp. Det er tydelig at folk er sulteforet på aktivitet, og jeg håper vi kan utnytte det engasjementet og den sulten til noe positivt. Nå må vi starte nye lokallag, få nye medlemmer, inkludere enda flere i vennegjengen og bygge organisasjonen videre.

Hvilke erfaringer har du fra før?

- Jeg har nå sittet noen år i sentralstyret. Først som 1. vara i 2019, og så som bygdepolitisk nestleder fra 2020. Før det var jeg tevlingsleder i fylkesstyret i Rogaland. I mitt verv som BP har jeg fått gleden av å lede en rekke prosjekter som «Bygdeungdommens stemme», «Stem Bestem» og «#bygdami». De to siste årene har jeg også ledet arbeidet med å velge ut kandidater til «Årets unge bonde». Jeg har sittet i representantskapet til Bondelaget og fått muligheten til å sitte i deres resolusjon-komite. Jeg har også litt erfaring fra senterungdommen, fra fylkesnivå og sentralt.

Hva er det viktigste du har lært i tiden din i Bygdeungdomslaget som du tar med deg videre inn i dette vervet?

- Det er nok først og fremst dette med å drive en ryddig organisasjon og ha ryddige prosesser. Det kommer jeg til å ha med meg videre når jeg eventuelt skal få ansvar til å lede et styre. Jeg har hatt litt lederansvar for nemnder og prosjekter, men det er jo noe annet å være leder for organisasjonen. Ser frem til oppgavene som kommer med dette vervet.

Noe du er nervøs for?

- Det ligger mye tillit og ansvar i å lede en organisasjon med så mange mennesker. Jeg liker å tro at det er den jevne jobben med arbeidsoppgaver over tid som gir resultater, men nå er det plutselig veldig mange som stoler på at jeg gjør den jobben skikkelig, og prioriterer rett.  Leder sammen med styret og generalsekretær står ansvarlig hvis noe går galt, og det er ikke en uproblematisk byrde, men det er lett å ta på seg når en ser alt det gøye som kommer til å skje. Jeg ønsker å gjøre en god jobb og se til at alt går ordentlig for seg i organisasjonen.

Noe du gleder deg spesielt mye til?

- Jeg gleder meg til å jobbe med dette på fulltid og kunne bruke skikkelig tid på ting. Jeg tror at når utgangspunktet er å kunne bruke hele dagen på dette gir rom for større muligheter. Så gleder jeg meg til å reise rundt og møte folk lokalt. Bli enda bedre kjent i organisasjonen, det er nok mange jeg har til gode å møte.

Beste NBU-opplevelse?

- Jeg har fått være med på ekstremt mye gøy, men jeg kan trekke frem to ting. Det første er følelsen av å være på et landsstevne og se at folk har det gøy og du har det gøy selv. I det øyeblikket virker verden veldig problemfri. Det andre er når en jobber med et prosjekt og ser at den tiden en har lagt ned faktisk gir konkrete resultater rundt om i landet, som i prosjektet «Bygdeungdommens stemme».