Mandag 13. juli er årsmøtet avholdt. Det er organisasjonens 75. årsmøte, og digitalt for første gang på grunn av smittevernhensyn. Totalt møtte i underkant av 150 bygdeungdommer opp på hver sin skjerm for å peile ut en ny kurs for det nye året. Årsmøtet ble forkortet med en dag, og fant sted i tidsrommet kl. 10 - 15.30. 

Styreleder Inger Johanne Brandsrud holdt en tale der hun kastet et blikk på året som har gått og snakket om planer videre. Også diverse viktige dokumenter ble gjennomgått og stemt over. Det var også avsatt 90 minutter til generaldebatten der delegatene kunne fremme sine synspunkter og forslag. 

I tillegg til delegater, sentralstyret og sekretariatet deltok også representanter fra Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag på Årsmøtet. 

Prisvinnere

Det er ikke bare diskusjoner under årsmøtet. Blant annet var Aksjonsuka et hett tema og selve temaet ble også vedtatt, som er "norsk mat". Også koronasituasjonen var et naturlig tema å belyse, og sentralstyret fikk både ros og ris for håndteringen. 

Tradisjonen tro deler NBU også ut en rekke priser.

Tevlingsprisen gikk til Vardal Snertingdal Bygdeungdomslag for deres mange og varierende tevlinger gjennom året, også i koronatiden. 

Buskerud Bygdeungdomslag fikk den ærverdige klubba, som hvert år blir delt ut til det beste fylkeslaget. Prisen går til laget som har utmerket seg best organisatorisk i året som har gått. 

Aktivitetsprisen gikk til Ullensaker Bygdeungdomslag. De ble rost for deres mange og mangfoldige aktiviteter i nærområdet. 

Verveprisen gikk til Meldal Bygdeungdomslag som har hatt mange aktiviteter og god medlemsvekst. Velfortjent mente sentralstyret. 

I år hadde kulturnemnda og lagutviklingsnemnda gått sammen og laget en aktivitetskampanje, der lokallaget som hadde flest aktiviteter, og dermed poeng. Lier Bygdeungdomslag vant prisen og ble roset for de mange og mangfoldige aktivitene de har arrangert. 

NBU-klubba er tildelt Buskerud Bygdeungdomslag

Nytt styre

Det er også avholdt  styrevalg. Årsmøtet stilte seg bak alle av valgkomiteens innstillinger, og et nytt styre er på plass. 

Inger Johanne Brandsrud er gjenvalgt som styreleder. Hun har sittet i ett år og gleder seg til et nytt år som leder. 

– Jeg er veldig glad for å få tillit av Årsmøtet til å fortsette å være styreleder i den beste organisasjonen! sier hun. 

Med seg i sentralstyret har hun ti styremedlemmer med ulike ansvarsområder, i tillegg til vararepresentanter.

Helt på tampen fikk deltakerne en smakebit av det utsatte Landsstevne. Hovedkomiteen i Rogaland hadde laget en film for anledningen, som ble vist frem, fylt med minner fra foregående stevner. Ordfører Kristian Ramstad avsluttet møte med å takke for et godt årsmøte og godt nettvett. 

Oversikt over sentralstyret 2020 - 2021

Sentralstyret

Leder

Inger Johanne Brandsrud (ØBU)

Gjenvalg ett år

Organisatorisk nestleder,

1. nestleder

Mina Framnes (HBU)

Ikke på valg

Bygdepolitisk nestleder,

2. nestleder

Henrik Nordtun Gjertsen (RBU)

Ny for to år

Kulturleder

Sissel Strøm (ABU)

Ny for to år

Tevlingsleder   

Thea Thujord (OBU)

Ikke på valg

Lagsutviklingsleder

Erik Mayrhofer (BBU)

Ny for ett år

Arrangementsleder

Torgeir Jordet (BBU)

Ny for to år

1. vara  

Tor Ole Bjerkan (NTBU)

Ny for ett år

2. vara

Lasse Sørmo (STBU)

Ny for ett år

3.vara

Erik Kristofferstuen (OBU)

Ny for ett år

4. vara

Sigrid Heringstad (OBU)

Ny for ett år

Direktevalgte

Ordfører

Anne Snarteland (TBU)

Ny for ett år

Varaordfører

Jon Olav Svartdal (VBU)

Ny for ett år

 

 

 

1. vaktleder

Petter Fredriksen (OBU)

Gjenvalg ett år

2. vaktleder

Eilif Bjerkan Klev (NTBU)

Ny for ett år

3. vaktleder

Erik Melting (NTBU)

Gjenvalg ett år

 

 

 

Direktevalgt

Tormod Rognlien (OBU)

Gjenvalg to år

Direktevalgt

Mathias Nordhaug (VBU)

Ikke på valg

1.vara direktevalgt

Julie Gunnerød (STBU)

Ny for ett år

2.vara direktevalgt

Inga Borge (BBU)

Ny for ett år

3.vara direktevalgt

Ida Marie Skjærstein (OBU)

Ny for ett år

4.vara direktevalgt

Sivert Lindstad (HBU)

Ny for ett år

 

Valgkomite for 2020/2021

Leder –for ett år

Region Midt

Mari Voll Dombu (STBU)

Ikke på valg

 

Region Midt - vara

Trine Onsøyen (STBU)

Ikke på valg

Nestleder –for ett år

Region Øst

Camilla Bye (OBU)

Ikke på valg

 

Region Øst – vara

Kjetil Musdalslien(OBU)

Ikke på valg

 

Region Vest

Torunn Marie Høyland (TBU)

Ny for to år

 

Region Vest - vara

Marie Soma (RBU)

Ny for to år

 

Region Sør

Ettersendes

Ny for to år

 

Region Sør - vara

Kristine Østby (ØBU)

Ny for to år