Hold Norge Rent er en ideell organisasjon som jobber mot forsøpling av norsk natur. Forøpling er et stort problem i dette landet, og de jobber både med forebygging og opprydning av avfall på avveie. Som medlem støtter vi dette arbeidet og bidrar i kampen mot forsøpling.

Fra 29. april til 5. mai er det den årlige Strandryddeuka, med 4. mai som Strandryddedag. Både bedrifter, organisasjoner og frivillige inviteres med på en stor ryddedugnad i det ganske land. Norges Bygdeungdomslag planlegger å være med på dette og vil oppfordre alle lokal- og fylkeslag til å være med å holde bygdene, grendene, åkerne og strendene rene. 

Flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, i tillegg til bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad, skriver de på nettsiden. Gjennom året har organisajsonen flere type ryddedugnader.