Vi oppfordrer lokallagstyrer og fylkesstyrer til å samle sine medlemmer for at vi kan nå flere sine synspunkter på forslag til ny formålsparagraf!

Fristen for å svare er 8 mars 2022!

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med organisatorisk nestleder Ragnhild M G Eriksen. 

Gå til svarskjema