For Norges Bygdeungdomslag er rekrutteringsgrunnlaget til næringa viktig, og skal vi opprettholde rekrutteringa til næringa må inntekta opp. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper har økt de siste årene, selv etter et godt år for norsk landbruk i 2020. Vi krever derfor en kronemessig sterkere inntektsutvikling i jordbruket enn i samfunnet ellers.

Særlig i melkeproduksjonen er det store investeringsbehov i forbindelse med løsdriftskravet som kommer i 2034. Norges Bygdeungdomslag krever investeringsmidler på bordet nå!

Våre medlemmer vil ikke være siste bonde i bygda. Årets oppgjør må komme morgendagens bønder til gode!

Vil du lese hele dokumentet? Du finner det ved å klikke på lenka under. 

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2021 (PDF, 73KB)